Arcibiskup Graubner znovuzvolen předsedou ČBKMartin Horálek - Z domova

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner byl zvolen předsedou České biskupské konference na další pětileté období. Místopředsedou se stal ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz.

Praha: Volby do všech volených funkcí České biskupské konference (ČBK) na následující pětileté období proběhly v souladu se Stanovami ČBK v úterý 25.1.2005.

Předsedou ČBK byl zvolen olomoucký arcibiskup Jan Graubner, místopředsedou ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz. Členy Stálé rady ČBK jsou kromě předsedy a místopředsedy pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a královéhradecký biskup Dominik Duka.

Generálním sekretářem ČBK byl v souladu s čl. 25 § 4 Stanov ČBK zvolen řeckokatolický biskup Ladislav Hučko.

Do biskupských komisí, jejichž úkolem je na základě pověření plenárním zasedáním nebo Stálou radou ČBK připravovat materiály pro plénum biskupské konference, byli zvoleni následující zástupci:

Komise:
* pro nauku víry: předseda b. Duka; členové - b. Škarvada, arcib. Otčenášek, b. Hučko
* pro liturgii: předseda b. Hrdlička; členové - kard. Vlk, b. Cikrle
* pro kněžstvo: předseda b. Cikrle; členové - b. Koukl, b. Posád, b. Malý
* pro katolickou výchovu: předseda b. Duka; členové - b. Herbst, b. Lobkowicz, b. Škarvada
* ekonomicko-právní: předseda b. Lobkowicz; členové - Radkovský, b. Duka
* pro veřejné záležitosti: předseda kard. Vlk; členové - arcib. Graubner, b. Duka, b. Lobkowicz

Ke specifickým úkolům byli dle Stanov ČBK, čl. 26 § 3, jmenováni biskupové - delegáti s tím, že si ke spolupráci mohou jmenovat spolupracovníky z oblasti oboru a vytvořit Radu:

* pro sdělovací prostředky - kard. Vlk
* pro zasvěcený život - b. Paďour
* pro laiky - b. Radkovský
* pro rodinu - b. Cikrle
* pro mládež - b. Paďour
* pro Charitu a misie - arcib. Graubner
* pro zdravotnictví - b. Herbst
* pro duchovní službu v armádě - b. Cikrle
* pro duchovní službu ve věznicích - b. Kajnek
* pro Romy, menšiny a migranty - b. Hučko
* pro krajany v zahraničí - b. Esterka
* pro ekumenismus - b. Radkovský
* pro Iustitia et Pax - b. Malý
* pro kulturu a památky - b. Hrdlička
* pro informační technologie - b. Radkovský
* pro bioetiku - b. Cikrle
* pro COMECE - b. Malý

(Z Přehledu zpráv ČBK 25. 1. 2005 vybral mgr)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci