Vyjádření Arcibiskupství pražského k dopisu Ing. Jana BřezinyGabriela Hánečková - Z domova

Generální vikář Arcibiskupství pražského (AP), ThDr. Michael Slavík, včera zveřejnil stanovisko AP k dopisu kandidáta do Evropského parlamentu Ing. Jana Březiny, týkající se sbírky na památníky kardinálů Berana a Tomáška.

Praha: Arcibiskupství pražské prohlašuje, že nesouhlasí se způsobem, kterým Ing. Jan Březina, kandidát do Evropského parlamentu, prezentuje uspořádání sbírky na památníky kardinála Josefa Berana a kardinála Františka Tomáška. Obsah dopisu, který byl odeslán členům KDU-ČSL, navozuje dojem, že vyhlášení sbírky podporuje Arcibiskupství pražské.

Arcibiskupství pražské uvádí, že považuje za naprosto nevhodné spojení veřejné sbírky na památníky obou kardinálů s volební kampaní Ing. Jana Březiny a využívání jmen a portrétů těchto významných osobností za účelem zvýšení preferenčních hlasů v nastávajících volbách do EU. 

Kopie dopisu Ing. Březiny je k dispozici v příloze této zprávy. 

(Přehled zpráv ČBK ze dne 11.6.2004)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci