Výuka náboženství na severní Moravě 
a v moravské části Slezska

22. 9. 2005  mgrKatedrála Božského Spasitele v Ostravě.   Foto převzato z www.eostrava.cz.Moravskoslezský kraj obývá 1 200 000 obyvatel. Z tohoto počtu je 40% obyvatel věřících a z nich 80% se hlásí k římskokatolickému náboženství. Náboženství se vyučuje kromě škol rovněž na farách, a učí jej 220 katechtetů a kněží. Největší zájem o výuku náboženství je zaznamenáván na prvním stupni základních škol. Křesťanská výchova je mj. i v nabídce některých středních škol. V některých lokalitách se dokonce vyučuje náboženství i pro předškolní děti. Podle informací, které poskytl mluvčí římskokatolického ostravskoopavského biskupství Pavel Siuda, v ostravskoopavské diecézi navštěvovalo hodiny náboženství v loňském roce přibližně 8600 žáků a studentů. Větší část přitom tvořily děti z děkanátů Frýdek a Hlučín. Nejmenší zájem se vyskytoval v oblastech, které byly po II. světové válce tzv. dosídleny po odsunu německy hovořícího obyvatelstva. Ve velkých sídlištních uskupeních města Ostravy (např. v Ostravě-Dubině) dokonce již po řadu let neprojevil o výuku náboženství nikdo zájem. V roce 1997 reprezentoval počet dětí navštěvujících výuku náboženství údaj okolo 14 000 žáků a studentů. Výrazný pokles zájmu o výuku náboženství se projevil v posledních čtyřech letech, kdy v loňském roce dosáhl údaje 8 600 žáků a studentů.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci