Vzpomínka na velkého moravského metropolitu

22. 11. 2005 Josef Pala


Koncem listopadu si připomínáme 90. výročí úmrtí jednoho z největších moravských metropolitů, kardinála Františka Saleského Bauera.

František Bauer se narodil 26.1.1841 v Hrachovci u Valašského Meziříčí. Stejně jako jeho předchůdce na Metodějově stolci, arcibiskup Theodor Kohn, i on pocházel z prostého rodu. Studoval u piaristů v Kroměříži, teologii vystudoval v Olomouci, kde přijal kněžské svěcení 19.6.1863. Kaplanoval ve Vyškově, brzy však dosáhl doktorátu a stal se mimořádným profesorem biblistiky. V roce 1873 byl jmenován řádným profesorem Nového zákona na pražské univerzitě.

Císař František Josef I. ho jmenoval brněnským biskupem a papež Lev XIII. jeho jmenování potvrdil 3.7.1882. Biskupské svěcení přijal 15.8.1882 v Olomouci, kde se stal po odstoupení arcibiskupa Kohna jeho nástupcem v roce 1904. Svou dobrotou, laskavostí a skromností si získal sympatie, které mu umožnily uklidnit rozbouřené poměry v olomoucké arcidiecézi.

Rozvinul bohatou stavitelskou činnost. V Kroměříži nechal zvětšit budovu chlapeckého semináře, v Olomouci přistavěl moderní část kněžského semináře, postavil budovu konzistoře, na jeho příkaz byla olomoucká kaple bl. Jana Sarkandera přestavěna v letech 1908 až 1910 v novobarokním slohu do dnešní podoby.

Arcibiskup Bauer za jedenáct let posvětil v olomoucké arcidiecézi 32 nových kostelů, založil 32 far, požehnal 46 řeholních domů a vysvětil 584 kněží. Vrcholnou slavností jeho arcipastýřské činnosti byla korunovace milostné sochy Panny Marie na Svatém Hostýně 15.8.1912, které se zúčastnilo sto tisíc věřících.

Byl podporovatelem myšlenky Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje, který se za jeho přispění rozvinul v unionistické sjezdy s mezinárodní účastí na Velehradě.

Papež Pius X. jmenoval arcibiskupa Bauera 27.11.1911 kardinálem. Touto hodností se cítil poctěn celý národ, a proto jej 24 měst a vesnic jmenovalo svým čestným občanem a řada spolků čestným členem.

V Brně, stejně jako později v Olomouci, vedl své věřící k prohloubení náboženského života. Zakládal charitní ústavy, stavěl dělnické domky, podporoval katolický tisk, prosadil, že ve všech zemích rakousko-uherské monarchie byl zaveden jednotný katolický Katechismus.

Kardinál František Saleský Bauer zemřel ve věku 74 let v Olomouci 25.11.1915 a byl pohřben v kapli sv. Jana Křtitele při hlavní věži olomouckého dómu.

 

Text převzat z diecézního informátoru OLDIN 11/2005. Pro Listář vybral mgr.

Foto převzato z www.ado.cz 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci