Zahrada u podzimní řeky


V zahradě u podzimní řeky
shraboval starý zahradník
zlatisté listy svých životní dnů
a usmíval se

Kolem něho
se rozprostírala
pohoda a pokoj,
až srdce usedalo

I zastesklo se mi
po domově

A přál jsem si
podobně předstoupit
před Boží tvář
až jednou
spadané listí
z mého stromu
obnaží jeho života děj
a vybídne
k ztišení

 MGR 05112410.30/3

 

Foto: Gorazd Richter

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci