Zpráva o páté pěší pouti na Velehrad

6. 9. 2005  P. Jan Peňáz


Začala o svátku Panny Marie Královny v pondělí 22. 8. 2005. Z kostela sv. Jakuba, patrona poutníků, v Ostrově nad Oslavou nás vyšlo 23, z Netína pak už 30. Další skupinka vyšla z Radešínské Svratky přes cyrilometodějský Vítochov a ke kapli Svatých sedmipočetníků ve Víru jich přišlo 68. Z Vranova nad Dyjí do Znojma došlo 65 poutníků, celkem se tedy od západních hranic Moravy vydalo na východ 163 poutníků, z nichž mnozí přijeli z Prahy, z Chomutova a z dalších míst v Čechách. Už předtím bylo několik pěších sobotních etap. První začínala na Levém Hradci u Prahy 19. února a pak se pokračovalo až na Vysočinu. Druhá větev začala v neděli 27. února v Novém Jičíně a poutníci došli až na Slovácko.

V úterý vyšlo od sv. Mikuláše ve Znojmě 125 především mladých poutníků, od sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí 48 a celkem nás šlapalo už 246 a pořád nás přibývalo.

Ze Slavkova u Brna se pak přidalo ještě 15 mladých a 17 z Veselí nad Moravou a další. Na Hoře sv. Klimenta se nás ze všech stran sešlo 360 ve věkovém rozmezí od 9 do 76 let. Bylo to o sto víc než loni, zatím nejvyšší počet od začátku těchto poutí. Šlo s námi také několik rodin, ze kterých šli všichni členové. Zpívali jsme novější i starší duchovní písně, modlili jsme se a vyprávěli si mezi sebou. Po cestě byla možnost poslouchat katecheze zaměřené na rok eucharistie a zvláště večer pak i různé zábavné programy.

Lidé nám na uvítanou zvonili, často nám připravili občerstvení a někdy nás i kousek doprovázeli. Spávali jsme ve školách, na faře, v kostelních ambitech a jednou i pod širým nebem. Často nás přijali lidé do rodin, za což zvláště děkujeme. Zpočátku jsme několikrát zmokli, ale pak už to díky Bohu pod ochranou andělů strážných šlo moc pěkně. V sobotu ráno za námi do Buchlovic dojeli další poutníci z našich farností a společně nás šlo posledních pár kilometrů na Velehrad víc jak 650, o sto padesát víc jak loni. Z druhé strany šlo už ve 4 hodiny ráno 10 poutníků z Uherského Brodu

.Příchod na Velehrad.    Foto převzato z www.dekanstvivm.horacko.com.

Když jsme v sobotu 26. srpna před polednem došli k bazilice, měli jsme společně v nohách vzdálenost delší, než je obvod rovníku. Dá se tedy říci, že jsme s modlitbou obešli naši planetu. Společně jsme obnovili zasvěcení národa a slavili mši svatou s moravským metropolitou arcibiskupem Janem Graubnerem. Po mši svaté se před ním někteří mladí přihlásili veřejně k iniciativě Čistá láska. On také předal 33 velkých poutnických křížů, na které má nárok každý, kdo šel z domu nejméně třikrát pěšky na Velehrad (pro ty, kdo bydlí moc daleko, stačí tři celé dny).

Příští rok vycházíme v pondělí 21. srpna a mše svatá bude zase v sobotu 26. 8. 2006 v pravé poledne v bazilice.

 


Související články:  


V. pěší pouť na Velehrad 


J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci