"Kniha je jako karikatury proroka Mohameda"

15. 5. 2006  Martin Horálek


 

Šifra mistra Leonarda je románová fikce. Nelze tedy tuto knihu pokládat za zdroj věrohodných informací. Dan Brown vytváří falešný dojem, že ve své knize skutečně odhaluje jakési tajné skutečnosti, které se může čtenář dozvědět teprve až po přečtení jeho románu. Kniha je také zcela evidentně záměrným útokem na náboženské cítění křesťanů. To, co Dan Brown ve své knize píše o Ježíši Kristu, je minimálně stejně závažný útok na přesvědčení věřících lidí jako nedávno zveřejněné karikatury proroka Mohameda. Jediný rozdíl je v tom, že díky své kulturní tradici křesťané kvůli tomu nevycházejí do ulic, nepoužívají násilí a ani nevyzývají k zabití Dana Browna. Jenže bohužel právě s kultivovaností a kulturností křesťanů autor knihy zcela chladně kalkuluje a negativní emoce, které pošlapání náboženských symbolů u věřících vyvolává, zneužívá jako prostředek reklamy. V tom vidím největší problematičnost děl, jakým je i kniha Šifra mistra Leonarda. Urazit a pošlapat něčí náboženské cítění jen proto, abych na tom vydělal velké peníze, je podle mého názoru docela obyčejná podlost.

 

O autorovi: Tiskový mluvčí české biskupské konference Martin Horálek

  

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 9. 5. 2006
Pro Listář vybral mgr)

(Foto převzato z www.radio.cz)

 


Související články:

Reaguje církev přiměřeně?

Církev versus film, věčná historie a dobrá reklama

Česká církev útočí proti bestselleru

Šifra: Ježíš měl dítě. Kněží vraždí

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci