Nová děkanka teologické fakulty

21. 9. 2006  J. Dadák


 

Moderátor (Petra Špičková):

Vůbec poprvé v dějinách českého vysokého školství usedla v čele teologické fakulty žena. Stalo se tak tento týden (14. září - pozn. mh) v Olomouci. Jmenování sice provázely průtahy, kdy odpovědný úřad ve Vatikánu kandidátce vytýkal krátkou praxi a nedostatečně doloženou odbornou činnost, ale nakonec byly českou stranou tyto nedostatky napraveny a ke jmenování došlo. V tom, jak se bude fakulta dál vyvíjet, má nová děkanka jasno.

 

Gabriela Ivana Vlková, nová děkanka:

Myslím si, že by měla zachovat to co je její tradicí, to co jsou tradiční hodnoty teologie a na druhou stránku by asi měla reagovat pružně na to co se děje a co v oblasti náboženství nebo religiozity společnost zajímá.

 

Už před čtyřmi měsíci zvolil akademický senát Gabrielu Ivanu Vlkovou do čela teologické fakulty Univerzity Palackého. Následně ji ale do funkce nepotvrdila kongregace pro katolickou výchovu v Římě. Po intervenci arcibiskupa a kancléře fakulty Jana Graubnera byla ale se zpožděním ve čtvrtek na půdě rektorátu univerzity děkanka oficiálně jmenována.

 

Gabriela Ivana Vlková, nová děkanka:

Na nějakém místě se to zadrhlo, chyběly nějaké formality, sehrálo možná roli i to, že nejsem habilitovaná, těch důvodů mohlo být více a jeden druhý doplňoval ale nějakým způsobem se to pohnulo a rozběhlo dál. Takže jsme asi všichni rádi, že nekomplikuje situaci na fakultě a že můžeme v poklidu začít ten akademický rok.

 

Jan Graubner, olomoucký biskup a kancléř fakulty:

Já myslím, že tady není tak rozhodující jestli je to muž nebo žena. Rozhodující jsou především kvality toho člověka.

 

Nová děkanka je absolventkou matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a studia teologie na univerzitě Palackého. Doktorský titul získala na univerzitě Gregoriána v Římě. Je také členkou vedení české kongregace sester Dominikánek.

 

Gabriela Ivana Vlková, nová děkanka:

Fyzika a matika mě velmi bavila, stejným způsobem mě velmi bavila biblická teologie v Římě. Nijak se nad tím nepozastavuji a nevidím ani rozpor, ani nějaký velký rozdíl prostě je to hezké poznávat a studovat.

 

V dějinách českého vysokého školství je historicky první ženou, která bude stát v čele teologické fakulty.

 

Gabriela Ivana Vlková, nová děkanka:

Postupně se stává, že i do čela teologických fakult se dostávají ženy, že i ženy teoložky se v oboru uplatní, je jich dost ale samozřejmě není jich stále tolik jako mužů. Nejsem první děkanka v historii katolické církve. I na jiných evropských fakultách jsou děkanky.

 

Cyrilometodějská teologická fakulta má více jak tisíc studentů. Na kněžské povolání se ale připravuje jen menší část z nich. Převažují laikové, kteří nacházejí uplatnění v oblasti sociální péče nebo učitelských profesích. A jak by měla škola pod novým vedením fungovat?

 

Gabriela Ivana Vlková, nová děkanka:

Já nechystám žádnou revoluci. Musím pokračovat v tom, co jsme si vytýčili, do značné míry je to co může děkan udělat dáno i plánem fakulty.

 

Nová děkanka připustila, že do budoucna by měla být teologická fakulta více otevřena také vůči širší veřejnosti.

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 18. 9. 2006
Pro Listář vybral mh)

 


Související články:

Vlková: Že jsem jediná? Někdo musí být první

Povede olomouckou teologickou fakultu žena?

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci