Papež jmenoval další 3 členy komise pro dialog s lefebvristickým hnutím

11. 4. 2006  Martin Horálek


Vatikán/ZENIT: Komisi, která má za cíl vést dialog s "Bratrstvem sv. Pia X.", doplnil papež Benedikt XVI. o tři členy. Do Papežské komise "Ecclesia Dei" byli v sobotu (8.4.) jmenováni: prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál William Levada, předseda Francouzské biskupské konference kardinál Jean-Pierre Ricard a španělský primas kardinál Antonio Canizares Llovera.

Komisi pro dialog s lefebvristickým hnutím, která byla zřízena papežem Janem Pavlem II. v roce 1988, v současné době řídí prefekt Kongregace pro kněžstvo kardinál Darío Castrillón Hoyos.

Jmenování 3 nových členů komise přišlo den poté, co členové Francouzské biskupské konference vyhlásili, že jsou připraveni přijmout lefebvristy, jakmile budou vydány odpovídající směrnice Svatého stolce - viz. článek Radia Vaticana .

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 10. 4. 2006
Pro Listář vybral mgr
Copyright © 1999-2000 TS ČBK & Altair Software Production 2000)

(Foto kard. Hoyose převzato z www.30giorni.it)

Související články:

Otázka pro mgr. Martina Horálka, mluvčího ČBK

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci