Papež se jede do Polska nejen poklonit památce 
svého předchůdce

26. 5. 2006  Kateřina Rózsová 


 
Papež Benedikt XVI. navštíví ve dnech 25.-28.5.2006 Polsko. Podrobnosti k připravované návštěvě uvedl hlavní papežský ceremoniář Mons. Piero Marini.

 

Vatikán/RV: Apoštolská cesta papeže Benedikta XVI. do Polska může být považována za skutečně první zahraniční cestu současného papeže. Účast papeže na Světovém dnu mládeže v Kolíně nad Rýnem loni v srpnu byla totiž plánována ještě Janem Pavlem II.

Od začátku svého pontifikátu toužil Benedikt XVI. navštívit zemi, kterou tolik miloval Jan Pavel II. Tato pouť je motivována především vzpomínkou a vděčností, ale chce být příležitostí pro posílení věřících ve víře a povzbuzením v otázkách, kterým čelí církev v Polsku.

Mottem cesty jsou biblická slova z 1. listu apoštola Pavla Korinťanům: "Buďte pevní ve víře!"

Ve své první encyklice Deus caritas est papež Benedikt XVI. píše: "Víra, která si uvědomuje Boží lásku projevenou na kříži v Ježíšově probodeném srdci, probouzí v příhodném čase lásku. Láska je světlem, v zásadě jediným světlem, které stále znovu prozařuje temný svět a dává nám odvahu žít a jednat." (odst.39)

Svatý otec přijíždí do země, která před více než tisíci lety otevřela brány Kristu a přijala jeho poselství spásy. Tato skutečnost hluboce poznamenala identitu polského lidu a jeho dějiny. Dějiny víry, ctnosti a svatosti, ale také slabosti, pochybností a nevěrnosti. Každá nová generace je skutečně povolána stále znovu přijímat dar příslušnosti ke Kristu a svobodně za něj přijímat odpovědnost. Pro budoucnost je nutné, aby byla víra posilována milostí. Tato síla přichází od Ducha svatého.

Po 27 let nás Jan Pavel II. učil jak takový dar přijmout a jak jej uvést do života. Dnes papež Benedikt XVI. přichází proto, aby pokračoval v jeho díle.

Během návštěvy Polska navštíví papež Benedikt XVI. Varšavu, Krakov, Vadovice, Kalvarii Zebrzydovskou a koncentrační tábor Osvětim.

Křesťanské dějiny Polska jsou úzce spjaty s historií našeho státu. Kníže Měšek I. z rodu Piastovců při sňatku s českou princeznou Doubravkou (dcerou Boleslava I.) přijal křest a v roce 966 tak položil základ christianizace Polska. Syn Měška I. přijal na svém území pražského biskupa Vojtěcha, který Polskem procházel na svou misijní cestu do Pruska. Po jeho mučednické smrti vykoupil Boleslav Chrabrý tělo sv. Vojtěcha od Prusů a dal ho pohřbít v chrámu svého sídelního města Hnězdna, které se stalo centrem svatovojtěšského kultu. Roku 1000 (na hnězdenském sjezdu) bylo založeno arcibiskupství a prvním arcibiskupem se stal Vojtěchův bratr Radim – Gaudedentius.

 

(Copyright © 1999-2000 TS ČBK & Altair Software Production 2000)

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 24. 5. 2006
Pro Listář vybral mh)

 
Související články:

TV NOE vysílá přímý přenos papežovy návštěvy Polska ve dnech 25. 5.-28. 5.

 


DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci