Působení církve za komunismu

21. 4. 2006  Ján Mišovič


 

Po únorových událostech roku 1948 začala doba snad nejtvrdší zkoušky katolické církve v českých zemích a na Slovensku v celých jejich dějinách. Šlo o putování "po totalitní komunistické ateistické duchovní poušti". Tak hodnotili své působení v poúnorovém Československu představitelé katolického vyznání. (Hartman, Svoboda. Vaško 1994: 15)

Klement Gottwald na zasedání ÚV KSČ 9. 6. 1948 hovořil o potřebě odpoutat církev od Vatikánu a formovat ji v národní církev, tak, aby byla neutrální a sloužila režimu. Začátkem roku 1949 předseda vlády prohlašoval, "že musíme vidět v církvi nepřátele" a vyslovoval požadavek dostat ji pod kontrolu státního aparátu.

Promítlo se to např. i ve výuce náboženství.


Zdroj: Ján Mišovič, Víra v dějinách zemí Koruny české,
SLON, Praha 2001, str. 92


Vybral: MGR


Pozn. red:
V této souvislosti se ukazuje nezanedbatelné upozornit na přetrvávající existenci a působení agentů Státní tajné bezpečnosti, zejména z řad služebného kněžstva, kteří jsou uvedeni v Seznamu kolaborantů StB, z nichž někteří stále aktivně působí ("formují" a "pasou") svěřený Boží lid. Názor na tuto tristní realitu a praxi v životě Církve nechť si učiní každý sám podle svého rozumu a svědomí.

 


Související články:

Agenti s kolárky

Polští biskupové se vyjádřili ke spolupracovníkům tajné policie v řadách církve

Polská odvaha

Vlk: Lustrace kněží nejsou zapotřebí

Komise pro vyšetřování spolupráce duchovních s tajnou policií

Církev v Maďarsku se chce vyrovnat s minulostí

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci