Setkání představitelů světových náboženství v Moskvě

13. 7. 2006  Miroslav Hrodek


 

Ve dnech 3. až 5. července 2006 se v Moskvě konal Světový summit náboženských představitelů. Setkání zorganizovala na žádost moskevského patriarchy Alexije II. Mezináboženská rada Ruska, která pozvala zástupce různých světových náboženství. Nebyl však pozván např. tibetský dalajláma, aby tím nebyly narušeny vztahy Ruska a Číny. Katolickou delegaci vedl předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinál Walter Kasper, a předseda Rady pro kulturu, kardinál Paul Poupard.

Načasování summitu těsně před jednáním skupiny G8 (sedmi nejvyspělejších zemí světa a Ruska) nebylo náhodné. Náboženští představitelé na závěr jednání přijali poselství, které adresovali právě státníkům skupiny G8. V něm mimo jiné zdůraznili hodnotu lidského života, důležitost odpovědného přístupu ke světu a vyzvali k dialogu mezi civilizacemi. Odsoudili též snahy motivovat násilí náboženskými důvody. 

Plné znění závěrečného poselství naleznete zde.

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci