Letošní Gorazdovy dny skončily 

1. 8. 2005  Mgr


 

Ve dnech 24. až 27. července 2005 se uskutečnily tradiční Gorazdovy dny. Letošní 15. ročník byl zaměřen zejména na aktuálnost významu dědictví sv. Cyrila, Metoděje a Gorazda a druhů pro naši přítomnost, na problematiku tzv. Skryté církve a ekumenizmus. Gorazdovy dny se uskutečnily na Hoře sv. Klimenta v Chřibech a na zámku ve Slavkově u Brna. Na svátek sv. Gorazda a druhů, dne 27. července t.r., kdy vrcholily Gorazdovy dny, jsme měli možnost se setkat s pracovníky České televize, prvního programu, kteří uskutečnili pro regionální večerní zpravodajství ČT 1 (v 18:00 hod.) několik větších záběrů z odpolední mše svaté (můžete je shlédnout zde), kterou spolusloužili biskupové prof. Stanislav Krátký (Mikulov na Moravě), Fridolín Zahradník (Rychnov n. Kněžnou) a dále o. Josef Hořák (Velké Meziříčí), Mgr. Jan Peňáz (Velké Meziříčí), Mgr. Milan Vavro (Slavkov u Brna) a MUDr. Jan Palacký (t.č. působící v Itálii, předtím působil 15 let v Bolívii). Gorazdovy dny 2005.  Foto: M. HrodekOdpoledních přednášek a mše svaté se zúčastnilo přes 200 poutníků. Přijel dokonce autobus poutníků ze Slavkova u Brna, Začan, Šaratic a okolních dědin. Mši svatou doprovodila ve středu dechová hudba z Kyjova a v neděli dechová hudba z Vracova. Staromoravské mše provázel sbor Proglas. Všem organizátorům a jejich pomocníkům letošních Gorazdových dnů a všem poutníkům patří velké Pán Bůh zaplať! 

Celý letošní ročník provázelo krásné počasí a milá pohoda, jakoby Hospodin chtěl nám všem dát najevo, že mu byla naše oběť milá... Na tvářích účastníků i velkého počtu dětí a mládeže bylo vidět, že si byli velmi dobře vědomi, proč je tak potřebné a dobré se utíkat ke svatému Gorazdovi a jeho druhům jako k mocnému příkladu a přímluvci u Boha o pomoc a ochranu. Jakoby v následování našeho současného populárního otce Františka Lízny, který před nedávnem ukončil svoji pěší pouť do španělského Santiaga de Compostela, se rozhodl mladý absolvent právnických studií Mgr. Gorazd Richter vydat již tento týden na pěší pouť z francouzského Gaskoňska do této poutní Mekky západního křesťanství. Pouť má být dlouhá přes sedm set kilometrů. Druhou skupinu poutníků pak představují rodiny Zichova ze Žabčic a Richterova ze Začan, kteří v rámci letní dovolené budou putovat na chorvatský ostrov Brač, kde chtějí navštívit chrám sv. Klimenta, který je spojován s působením moravských sv. Sedmipočetníků. 

Kéž naše poutníky provází svojí mocnou přímluvou naši sv. Gorazd a druhové, jejich učitelé, sv. Kliment a sv. Jakub. 

Snad dá Pán Bůh, že se v budoucnu i na stránkách našeho Listáře o těchto poutích dozvíme nějaké zajímavosti. 

Blahosloví duše moja Hospoda! 

Mgr     

 

 


Související články:


Program Gorazdových dnů

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci