Heslo a znak papeže Benedikta XVI.


 

 

Jeho biskupské heslo je:  

SPOLUPRACOVNÍK PRAVDY  (3. Jan, 8)

Citát z Písma: 3. Janův, 5. verš: Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry, a to pro ty, kteří přišli odjinud. 6. verš: Oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře činíš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem,  7. verš: neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanů nic nepřijímají. 8. verš: Proto jsme povinni takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu.

Popis znaku: Hlava mouřenína odkazuje na diecézi Freising Mnichov. Medvěd s nákladem na sv. Korbiniána, kterému při pouti do Říma sežral medvěd osla. Světec ho pak přinutil, aby mu nesl zavazadla. Mušle odkazuje na sv. Augustina  a též na sv. Jakuba (a další poutní místa).

Kardinál Ratzinger se narodil 16. dubna 1927 do selské rodiny v Bavorsku, jeho otec byl policista. Jeho studia v semináři přerušila druhá světová válka. Musel pak sloužit u pomocné protiletecké jednotky v Mnichově. Jeho stoupenci tvrdí, že Ratzingerova zkušenost s nacistickým režimem ho vede k přesvědčení, že církev musí vystupovat za pravdu a svobodu.

Na kněze byl vysvěcen 29. 6. 1951.  

25. března 1977 jej Pavel VI. jmenoval arcibiskupem metropolitou v Mnichově a Freisingu. Na biskupa byl vysvěcen 28.5. 1977. Krátce na to byl při konsistoři 27. června povolán do kardinálského kolegia. 25. listopadu 1981 jej pověřil Jan Pavel II. vedením Kongregace pro nauku víry. S tímto úřadem se automaticky pojí předsednictví Papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise.

(mgr)


Související články: 


Habemus papam!  (4/2005)

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci