Společenstevní info 1/04

Všechny srdečně zdravím: Kristus uprostřed nás!A. Pozvání k uctění památky sv. Konstantina - Cyrila 

Jak již většinou víte, tuto sobotu ve Starých Hvězdlicích v místním starobylém chrámu sv. Cyrila a Metoděje (kde jsme tuším na Silvestra, v roce 1988, konali Společenstevní přípravu na rok 1989, a připomínali si památný den, kdy byli tito mužové papežem Janem Pavlem II. vyhlášeni nebeskými spolupatrony Evropy), v 16.00 hod.  budeme společně účastni slavení památky zesnutí otce a učitele pravověří, prvního moravského biskupa, sv. Konstantina - Cyrila.  Po mši sv. bude krátké tradiční Společenstevní agapé (kdo můžete něco připravit, či přinést: chlebíčky, koláče, pití apod., přineste).  


B. Kardinál Špidlík

Otec Tomáš Špidlík, který je většině členů Společenství dobře osobně znám jako náš velký příznivec a přítel, převzal v těchto dnech (5. února 2004) svou "titulární" baziliku v Římě. Bazilika je zasvěcena sv. Agátě, prvokřesťanské mučednici (+ 250), která pocházela z Catanie na Sicílii. 

Prof. T. Špidlík přijede na svoji rodnou Moravu v druhé polovině února t.r. Dne 22. února (neděle) dopoledne bude sloužit mši sv. v Boskovicích. Chci všechny požádat, abychom se vypravili na tuto mši svatou do Boskovic a pokusili se s otcem Špidlíkem osobně setkat. V případě dostatečného počtu zpěváků, bychom se mohli pokusit i něco zazpívat( bude-li to technicky a organizačně možné). Jistě by z toho měl radost, a možná i my také?! 
Dejte o tom vědět i těm, kterým není možné zaslat tuto e-mailovou zprávu.

Vaši možnost, případně možnost těch, kterým bude toto pozvání tlumočit, sdělte do 12. února t.r. na moji mailovou adresu. V případě, že bychom se pokusili o zpěv bude zkouška sboru v pátek 20. února 2004 v 17.00 hod. Zkouším já.C. Mariazell - 15. výročí naší první Společenstevní pouti


Jak jste mohli sami zaregistrovat, na nedělních bohoslužbách v římskokatolických chrámech byl předčítán pastýřský list biskupů, jehož hlavním obsahem  byla informace o přípravě  středoevropské pouti do Mariazell v Rakousku. 

Možná si mnozí vzpomenete, že jsme starobylou tradici konání poutí na toto starobylé místo, které založil náš, moravský, markrabě Vladislav Jindřich, obnovili, a to  i zástupně za naše souvěrce a krajany právě my, naše Společenství, a to v měsíci září, v památném roce 1989, kdy jsme zde byli přijati místním správcem p. Hochreiterem (?), a kdy jsme měli možnost aktivně se spoluúčastnit  sv. liturgie (sborové skladby a písní Chválu vzdejme, Moravané, která se správci chrámu velmi líbila). 

Letos je tomu tedy 15 let, kdy jsme se mohli v Mariazell poprvé a společenstevně modlit za naši náboženskou a národní svobodu.  (Pro upamatování připomínám i naši návštěvu mozea kardinála Mindszentyho atd.) Toto naše Společenstevní výročí navštívení významného poutního místa, které spojuje dějiny Moravy a Steyeru (Rakouska) mne vede k vybídnutí k uskutečnění naší Společenstevní pouti do Mariazell. 

Vaše osobní (příp. rodinné) stanovisko k této výzvě očekávám na svátek sv. Konstantina - Cyrila ve Starých Hvězdlicích. Pak společně rozhodneme o celém projektu.


D. Ad Společenstevní setkání bývalých a současných "sboristů".


Stalo se mi již po několikáté, že někteří z dávných účastníků našich spanilých jízd a počinů vzpomenou na dávné doby naší činnosti a vysloví přání, aby se uskutečnilo (nebo alespoň připravilo coby možnost, protože nikoho nelze nutit) jakési společenstevní setkání. Co vy na to? A jak na to? Co doporučujete,  Ano? A Kdy a kde?  S dětmi, rodinami etc.? A jaký program , Třeba dosud neshlédnutý a utajený film z cesty po stopách sv. CM do Bulharska? (stále není technicky upraven, doplněn hudbou apod. Nebo co jiného? Navrhněte. Doporučuji těm, kteří by s tím chtěli pomoci, aby se mi přihlásili. Ustavíme malou pracovní skupinku, která by vše promyslela a svůj návrh předložila k projednání Společenství, ano? Zájemci : tak se mi hlaste, prosím, co nejdříve!


E. Veronika Kalvodová - křtiny, 15. února t.r.

Předpokládám, že je obecně známo, že u "našich" Kalvodů (Radek a Liduška, kteří se poznali ve Společenství a zde prožili a snad i prožívají svůj i náš životní úděl) budou v neděli 15. února t.r. křtiny. Ty se mají dle zaručených zpráv (M. Hrodek přímo od  tatínka novokřtěnce) konat v začanském chrámu Nejsvětější Trojice v 9.30 hod. Kdyby to bylo pro vás možné, nebylo by od věci alespoň jednou skladbičkou naši novou Společenstevní ratolest přivítat, co vy na to? Vím, že je toho zase moc, ale toto by byla jistě jedna z milých povinností. Kdo by mohl, dejte neprodleně vědět. Těším se.

NB: malá Veronika je skutečně "pravý obraz" půvabu a nevinnosti. Měl jsem ji možnost minulou neděli zahlédnout a udělat jí křižíček.  

Prozatím vše.

Všechny zdravím : KUN!

MGR

 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci