Gorazdovy dny 2005 o významných tématech

18. 7. 2005  M. G. Richter


 

Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví, Matice svatoklimentská a Moravské občanské hnutí ve spolupráci s Římskokatolickou farností ve Slavkově u Brna a Historickým muzeem ve Slavkově u Brna, za podpory Ministerstva kultury České republiky, pořádají ve dnech 24. až 27. července 2005 tradiční akademické Gorazdovy dny.

Letošní XV. ročník je tradičně zaměřen na prohloubení vědomostí o životě, díle a aktuálním odkazu sv. Cyrila, Metoděje, Gorazda a druhů a jejich pokračovatelů, na potřebu rozvoje a prohlubování praktického ekumenizmu a vztahů bratrství a spolupráce mezi křesťany různých konfesí, ale i na témata a závěry nedávno ukončeného plenárního sněmu Římskokatolické církve v České republice. Pozornost bude věnována rovněž významu a vlivu poznatků vzešlých z obrodných počinů a zkušeností výrazných osobností a hnutí, na něž je obnoveně soustředěna pozornost i dnešních lidí. Pro široký okruh posluchačů bude jistě velmi přitažlivým a informačně zajímavým zařazení tématu o Umlčené, resp. tzv. Skryté církvi, včetně osobní prezentace některých jejích hlavních protagonistů. V neposlední řadě budou moci účastníci Gorazdových dnů absolvovat expozé z oboru církevní muzikologie, spojené s ukázkami a praktickým nácvikem vybraného liturgického zpěvu pod vedením zkušeného zahraničního pedagoga. Organizátoři letošního ročníku Gorazdových dnů zařadili do programu řadu významných a atraktivních témat, včetně prezentace významných osobností, která jistě vyvolá nemalou pozornost širokého okruhu občanů, a to nejen věřících.

 


Související články:


Gorazdovy dny 2005
Program Gorazdových dnů

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci