Společenstevní info 5/04

 

1. Rozeslal jsem dopisy o možnosti zakoupit knihu Dr. Jana Svobody Přes propasti věků, v níž je celá jedna kapitola, z celkových tří, věnována naší Hoře sv. Klimenta. Zájemce a možné spolupracovníky v distribuci této knihy prosím o sdělení objednávek a počtu kusů.

2. Prof. Mandová, která řídí zde v Praze sbor sv. Vladimíra, bude pořádat v srpnu poznávací zájezd na bývalou Podkarpatskou Rus. Zájemci hlaste se u mne. Nejpozději do 15. 5. 2004. Bližší informace zde.

3. Dne 15. května 2004 bude v katedrálním chrámu sv. Klimenta v Praze znovusvěcen (původně byl již vysvěcen v r. 1968; ?!) a instalován biskup Eugen Kočiš, kterého mnozí znáte ze spolupráce s naším Společenstvím sv. Gorazda a druhů z minulých dob, zvláště z dob totality. Prosím, vzpomeňte na něj a poděkujte za vyřešení jeho dlouhodobě nejasné pozice v církvi Hospodinu. Mnogaja ljeta, vladyko!!! Kdo se můžete zúčastnit slavnosti, dejte mi včas vědět, abychom dohodli případnou gratulaci za naše Společenství.

4. Děkuji za důstojné zvládání sv. liturgie ve Slavkově u Brna všem zpěvákům, panu sbormistrovi i otci Milanovi Vavrovi.

5. Připomínám, že se máme vyjádřit do 9.5.04, zda budeme zpívat na primiční mši svaté jáhnu Oldřichu Chocholáčovi, který studuje na Orientálním ústavu v Římě a který s námi nejednou ve Slavkově již sloužil sv. liturgii coby jáhen. A také pokud se jedná o společné slavení a případné zpívání na slavnosti sv. Cyrila a Metoděje v chrámu sv. Cyrila a Metoděje na Vyškovsku - 5. července 04, zda s námi má o. Milan V. počítat. Prosím o Vaši ukázněnost a ochotu.

Zdravím srdečně a přeji vše dobré!

Christos aneste! Christos voskrese! Kristus vstal z mrtvých!

 

S úctou

MGR

 

 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci