Jak se změnila katolická církev 
    během pontifikátu Jana Pavla II.Martin Horálek - Ze zahraničí


Papež Jan Pavel II. zemřel 2.4.2005 po 26 letech, 5 měsících a 17 dnech svého pontifikátu. Počet katolíků na světě vzrostl za toto období o 43 %.

 

Vatikán/CNS: Za dobu pontifikátu papeže Jana Pavla II. vzrostl počet katolíků ze 757 milionů v roce 1978 na 1 miliardu 86 milionů členů v roce 2003. Největší nárůst zaznamenala katolická církev v Africe, kde se počet členů zvýšil o 160 % (nyní cca 144 milionů).

V Asii byl v období let 1978 až 2003 zaznamenán nárůst počtu katolíků o 95 % (nyní cca 113 milionů). V Latinské Americe se počet katolíků zvýšil o 50 %. V této části světa tak žije přibližně 43 % všech členů katolické církve.

Počet biskupů vzrostl z 3.600 na 4.700. Z nich 2/3 jmenoval papež Jan Pavel II. V roce 1978 připadalo na jednoho katolického kněze 1.800 věřících, dnes je to téměř 2.700 věřících na jednoho kněze.
V průběhu pontifikátu Jana Pavla II. výrazně stoupl počet trvalých jáhnů. Zatímco v roce 1978 jich bylo 5.500, dnes je jich více než 29 tisíc. Téměř polovina z nich působí v USA. Také počty laických spolupracovníků v církvi zaznamenaly v průběhu pontifikátu posledního papeže značný nárůst. Naopak trvale sestupnou tendenci vykazují počty řádových kněží a členů řádů a řeholních kongregací. Největší pokles zaznamenaly ženské řehole - v porovnání s rokem 1978 o 202 tisíce řeholnic.

V institucích Svatého stolce se v průběhu pontifikátu Jana Pavla II. snížil podíl Italů. V roce 1978 stáli Italové v čele poloviny z 20 nejdůležitějších vatikánských úřadů. Dnes zastávají pouze 4 z těchto vrcholných pozic. Naopak téměř 40 % kardinálů a arcibiskupů, kteří jsou členy 9 vatikánských kongregací, pochází z rozvojových zemí.

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 3. 4. 2005. Pro Listář vybral mgr)

Copyright © Altair Software Production 2000


Související články:


Řízení církve po úmrtí papeže  (4/2005)
Rekviem za Svatého otce v brněnské katedrále
  (4/2005)
Na církevních budovách zavlají černé vlajky  (4/2005)
Jak se volí papež  (4/2005)
Nejdelší a nejkratší konkláve v dějinách  (4/2005)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci