Řízení církve po úmrtí papežeGabriela Hánečková - Z Vatikánu


V době mezi úmrtím jednoho papeže a zvolením dalšího je úřad papeže neobsazen (sede vacante).

 

Vatikán: Podle kánonu 335 Kodexu kanonického práva (CIC) se v tomto období nesmí zavést nic nového v řízení církve (sede vacante nihil innovetur). Když zemře papež a jeho úřad je neobsazen, automaticky pozbývají své úřady kardinál státní sekretář, všichni kardinálové prefekti jednotlivých kongregací a prezidenti papežských rad. Pouze kardinál kamerlengo a kardinál penitenciář dále vykonávají svůj úřad.

Kamerlengo (nyní kardinál Eduardo Somalo Martínez) má být jako první informován o smrti Svatého otce a dále je povinen předat tuto informaci kardinálovi vikáři pro římskou diecézi (kardinál Camillo Ruini), který ji ohlásí Římanům. Kamerlengo je také zodpovědný za administrativu Svatého stolce a zajištění papežových soukromých prostor i letního sídla Castelgandolfo. Děkan kardinálského sboru (kardinál Joseph Ratzinger) je povinen informovat o smrti papeže ostatní kardinály a svolat je k zasedání. Rovněž má zprávu o papežově smrti oznámit diplomatickému sboru, který je akreditován u Svatého stolce.

Během sede vacante je za každodenní chod Svatého stolce odpovědný sbor kardinálů. Konkrétní úkoly a pravomoci jednotlivých kardinálů v době uprázdnění papežského úřadu jsou stanoveny v apoštolské konstituci "Universi Dominici Gregis", kterou vyhlásil Jan Pavel II. v roce 1996. Hlavním úkolem sboru kardinálů je rozhodnout o pohřbu zemřelého Svatého otce a potom řádně a rychle připravit volbu nového papeže. Přijetím zákonného zvolení sborem kardinálů spolu s případným biskupským svěcením dostává nový papež plnou a nejvyšší moc v církvi a ihned začíná vykonávat úřad papeže.

Informativní článek s názvem "Jak se volí papež" od Jaroslava Němce vydaly Teologické texty č. 5/2004.

Apoštolská konstituce "Universi Dominici Gregis" je v angličtině na http://www.newadvent.org/library/docs_jp02ud.htm .

 

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 3. 4. 2005. Pro Listář vybral mgr)

Copyright © Altair Software Production 2000


Související články:


Jak se volí papež  (4/2005)
Nejdelší a nejkratší konkláve v dějinách  (4/2005)
Jak se změnila katolická církev během pontifikátu Jana Pavla II.  (4/2005)
Rekviem za Svatého otce v brněnské katedrále  (4/2005)
Na církevních budovách zavlají černé vlajky  (4/2005)
 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci