Nejdelší a nejkratší konkláve v dějináchDaniel Herman - Z Vatikánu


Nejdelší papežská volba v dějinách trvala tři roky. Nejkratší konkláve jen několik hodin.

 

Vatikán: Po smrti papeže Klementa IV. 29.11.1268 trvalo kardinálům téměř tři roky, než se 1.9.1271 shodli na kompromisním kandidátovi, kterým byl arcijáhen Tedaldo Visconti. Do dějin vstoupil jako papež Řehoř X. (1271-1276). Osmnáct kardinálů se tehdy kvůli volbě shromáždilo v biskupské rezidenci ve Viterbu. Do papežské volby zasáhly i úřady města Viterba. V polovině roku 1270 voliče v biskupském paláci zazdili. Po dalších kolech neúspěšné volby byla dokonce odkryta část střechy, aby byli vystaveni nepřízni počasí, a byli tak motivováni volbu neprotahovat. Snížen byl i přísun potravin.

Papež Řehoř X. pak na základě své vlastní špatné zkušenosti nařídil roku 1274, že volba nového papeže se musí provádět na uzavřeném místě a s omezeným pohodlím. Tyto skutečnosti mají voliče motivovat ke zkrácení konkláve na nejkratší nutnou dobu.

Konkláve, z něhož vzešel papež Julius II. (1503-1513), se uskutečnilo 31.10.1503 a trvalo naopak jen pár hodin. V roce 1939 byl papež Pius XII. (1939-1958) zvolen hned v první den konkláve. Svatý otec Jan Pavel II. (1978-2005) byl zvolen 16.10.1978 po dvou dnech.

 

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 3. 4. 2005. Pro Listář vybral mgr)

Copyright © Altair Software Production 2000


Související články:


Jak se volí papež  (4/2005)
Jak se změnila katolická církev během pontifikátu Jana Pavla II.  (4/2005)
Řízení církve po úmrtí papeže  (4/2005)
Rekviem za Svatého otce v brněnské katedrále
  (4/2005)
Na církevních budovách zavlají černé vlajky  (4/2005)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci