Prohlášení ČBK k úmrtí Jana Pavla II. 
a k volbě nového papežeDaniel Herman - Z domova


Česká biskupská konference (ČBK) vydala na svém 59. plenárním zasedání v Hejnicích výzvu k modlitbám za zesnulého papeže Jana Pavla II. a za šťastnou volbu jeho nástupce.

 

Hejnice: Nemoc a smrt Svatého otce Jana Pavla II. vzbudila pozornost i soucit mnohých. Upřímně děkujeme všem, kteří papeže provázeli svými modlitbami.

Vyjadřujeme upřímný dík všem, kteří projevili svou soustrast a vděčnost papeži, kterého si vážili, zvláště zástupcům nekatolických církví i jiných náboženství a také představitelům našeho státu.

Děkujeme těm sdělovacím prostředkům, které nejen informovaly, ale také připomenuly neobyčejné zážitky se Svatým otcem při jeho třech návštěvách naší země a jeho působení na mnohých apoštolských cestách a umožnily nám spoluprožívání mimořádné atmosféry modliteb při loučení s ním.

Obracíme se na všechny věřící s prosbou o další modlitby za zemřelého papeže Jana Pavla II. a za šťastnou volbu jeho nástupce.

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 13. 4. 2005. Pro Listář vybral mgr)

Copyright © Altair Software Production 2000


Související články:


Řízení církve po úmrtí papeže  (4/2005)
Rekviem za Svatého otce v brněnské katedrále
  (4/2005)
Na církevních budovách zavlají černé vlajky  (4/2005)
Jak se změnila katolická církev během pontifikátu Jana Pavla II.  (4/2005)
Jak se volí papež  (4/2005)
Nejdelší a nejkratší konkláve v dějinách  (4/2005)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci