Jsme žebráci

7. 2. 2006  hm


 

Následující pozvánku zaslal redakci Listáře Mgr. Rostislav Kotrč z Lutherovy společnosti s prosbou o uveřejnění, což tímto činíme.

Redakce

 


 

 

 

Vás při příležitosti připomínky 460. výročí úmrtí Martina Luthera (18. února 1546) 
zve na níže uvedené akce:

 


 

Michael J. Albrecht

farář luterského sboru Saint James v Saint Paul (Minnesota, USA) 

prosloví přednášku 

"Jsme žebráci" 

- reflexe života a díla Martina Luthera

I. část - úterý 21. února 2006 v 18.00 hod.

II. část - čtvrtek 23. února 2006 v 18.00 hod.

Velká posluchárna Evangelické teologické fakulty UK 

Černá ul. 9, Praha 1 - Nové Město

 


 

Beseda s Michaelem J. Albrechtem 

nejen o Martinu Lutherovi, ale i luterství jako takovém

Neděle 26. února 2006 v 19.00 hod.

Lutherova síň při Chrámu sv. Michala V Jirchářích 

v Praze na Novém Městě (vchod brankou napravo od kostela)

Z angličtiny bude na všech akcích překládat James A. Krikava, 

luterský farář dříve působící v ČR a nyní opět v USA.

www.luther.cz 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci