Fórum pravoslavných a katolíků o rodině

16. 12. 2008  (MaS)


 

Trident. V Tridentu včera skončilo první katolicko-pravoslavné fórum o rodině. Organizovala ho Rada evropských biskupských konferencí. Od čtvrtku 11. prosince tu katoličtí a pravoslavní představitelé hovořili o úsilí bránit rodinné hodnoty před historickými změnami v Evropě, k nimž došlo během posledních desetiletí. Rodina – píše se v závěrečné zprávě Fóra – „není vězení stvořené Bohem,“ ale instituce, která má být „vtělením nezištné lásky, pedagogickým nástrojem k pochopení Boha jakožto společenství lásky.“ Katolíci a pravoslavní Evropy, chtějí nabídnout společný hlas k tématu rodinných hodnot, a proto účastníci tohoto fóra společně přijali text závěrečné zprávy nazvané „Tridentský dokument.“

O významu setkání a perspektivě spolupráce hovoří mons. Tadeusz Kondrusiewicz, arcibiskup diecéze Minsk-Mohilev:

„Je to poprvé, co se představitelé katolické církve a pravoslavných církví v Evropě sešli zde v Tridentu, aby diskutovali o rodině. Toto téma se týká nejen katolíků, ale i pravoslavných. Ve skutečnosti se týká celého světa, protože všechno záleží na rodině. Od toho, jaké budeme mít rodiny, se odvíjí, jaký budeme mít svět. A to je to, o co se snažíme: pomoci dnešním rodinám. Je to ekumenický krok a je to také krok k záchraně základní buňky lidské společnosti, dnešní společnosti.“

Co byste řekl k otázkám legislativy a formace svědomí?

„Co se týká aspektů výchovy, legislativy apod., katolíci i pravoslavní se shodli na tom, že rodina je primárním místem, kde mají být děti vychovávány z hlediska morálního a evangelního. Velmi dobře si pamatuji, když jsem byl malý a žil jsem v Sovětské svazu, že nebyla Bible, nebyla náboženská literatura, nebyli kněží a tak dále, ale my jsme znali dějiny spásy, protože naši rodiče nám o nich stále vyprávěli. A pak je tu úroveň legislativní. Závěrečným dokumentem chceme apelovat na hlavy různých zemí Evropy, aby byly vytvářeny pro-rodinné zákony. Vlády musejí rodinám pomáhat, jak materiálně, tak takovými zákony, které respektují zákony Boží.“

Je možné, že vznikne nějaké stálé evropské katolicko-pravoslavné fórum o rodině?

„Jistě, toto všechno nemůže skončit jen Tridentským fórem. V Tridentu jsme díky Bohu začali a musíme pokračovat dál.“

Jak by podle vás měli spolupracovat katoličtí a pravoslavní věřící, co se týká rodinných vztahů? Co byste jim doporučil?

„Především si musíme uvědomit, že máme stejné křesťanské kořeny, a stejnou nauku o rodině. Během fóra jsme mluvili o katolické i pravoslavné nauce o rodině a musíme konstatovat, že co se týká hodnot, jsou prakticky totožné. A to se musí stát impulsem k tomu, abychom spolupracovali na vytvoření společných programů věnovaných rodině. Například, v bývalém Sovětském svazu žije mnoho takzvaně smíšených rodin. Bylo by dobré vytvořit pastorační program na přípravu přijetí svátosti manželství zejména v těchto případech. To je dost důležité. Také musíme na pastoraci rodin připravit naše kněze i další osoby. Katolíci by měli znát nejen katolickou, ale i pravoslavnou nauku a pravoslavní zas nejen pravoslavnou, ale i katolickou. Jsem si jistý, že to bude velmi prospěšné. Pak by měly existovat konzultace ve farnostech a diecézích, ať katolických tak pravoslavných, aby docházelo k výměně zkušeností a názorů. To by také hodně pomohlo. Může se mluvit o mnoha věcech. My jsme nyní udělali první krok, který může přinést nové možnosti spolupráce na tomto širokém poli věnovaném tématu rodiny.“

Říká na závěr prvního katolicko-pravoslavného fóra o rodině mons. Tadeus Kondrusiewicz, arcibiskup Běloruské diecéze Minsk-Mohilev.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 15. 12. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci