Kosovské dilema

23. 7. 2008  (mh)


 

Dne 27. července 2008 v 20 hodin uvede 2. program České televize komponovaný večer s názvem Kosovské dilema, který se bude zabývat vztahy Srbů a Albánců a otázkou Kosova. Bude zde uveden dokument režiséra Václava Dvořáka s názvem Uloupené Kosovo, který nahlíží na problematiku konfliktu v bývalé Jugoslávii ze srbského pohledu (vysílání tohoto pořadu bylo v ČT již několikrát odloženo). Dále bude zařazen francouzský pořad s názvem Kosovo - černá díra Evropy. Součástí večera bude také diskuse pozvaných osobností, kterou bude moderovat Jakub Železný.

 

Copyright © Listar.cz 2008
Publikování nebo šíření tohoto textu nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci