Nesouhlas s návrhem Občanského zákoníku

5. 9. 2008  (mh)


 

Návrh nového Občanského zákoníku vyvolal vlnu připomínek a nesouhlasných reakcí jak od představitelů církví, tak od občanů. Důvodem jsou zejména úpravy v oblasti církevních sňatků. Jedna varianta zákona předpokládá jejich zrušení, v druhé variantě jsou navrženy změny podmínek (oddávat by mohly i neregistrované církve, stát by mohl odejmout církvi nebo duchovnímu souhlas k oddávání atd.). Další připomínky se týkají snahy o zrovnoprávnění registrovaného partnerství a dalších změn v oblasti rodinného práva. 

  Připomínky k návrhu zákona zaslala např. Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví, Církev bratrská aj. V této souvislosti vznikla též petice, kterou již podepsalo více než 13 tisíc lidí. 

 

Copyright © Listar.cz 2008
Publikování nebo šíření tohoto textu nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci