Zlaté pravidlo: klíč k mezináboženskému dialogu

25. 7. 2008  Irena SargánkováV madridském královském paláci El Prado skončila konference o mezináboženském dialogu mezi třemi monoteistickými náboženstvími (židovství, křesťanství a islám), která se ve dnech 16.-18.7.2008 konala z iniciativy krále Saúdské Arábie Abdallaha Bin Abdulazize. Papeže na ní zastupoval kardinál Jean-Louis Tauran, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog.

 

Madrid (E): Vzájemnost zlatého pravidla, příslušnost ke stejné rodině lidstva a konstatování, že soužití je nejen možné, ale také nutné. To jsou myšlenky, které převažovaly na konferenci o mezináboženském dialogu v Madridu, kterou uspořádala Světová muslimská liga z iniciativy krále Saudské Arábie Abdullaha.

José de Venecia, bývalý předseda poslanecké sněmovny Filipín, prohlásil, že "bez globální etiky není možný světový řád." Cesta k nějaké dohodě vychází podle něj ze dvou principů: "Všichni jsme děti Boží" a "Dělej druhému to, co chceš, aby on dělal tobě." Toto pojetí - zlaté pravidlo - jako bod jednání navrhoval i Nihad Awad Hamad, ředitel Rady pro islámské vztahy v USA, který má obavu z "globální společnosti ztrácející svou morální sílu." Řekl: "Existují základní univerzální hodnoty jako například 'nedělat druhým to, co nechceme, aby oni dělali nám,' které lze najít ve všech významných náboženstvích."

Jde o velkou výhodu mezináboženského dialogu, v němž je zásadní stanovit shodné body. Podobně je tomu s ochranou životního prostředí. Jde o společnou povinnost lidstva, jak zdůraznil P. Miguel Ángel Ayuso, rektor Papežského institutu pro arabská a islámská studia. "Každý věřící člověk," objasnil, "hraje určitou roli při budování lepšího světa a jsme zodpovědní za to, abychom vnímali své začlenění do světa, který není plodem nahodilosti, ale byl stvořen Bohem." A pokračoval: "Když následujeme své náboženské tradice, naše společné poslání je být více sjednoceni při spolupráci, a když podporujeme ochranu přírody, podporujme zároveň lidskou bytost v její důstojnosti."

P. Khaled Aksheh, vedoucí oddělení pro islám Papežské rady pro mezináboženský dialog, ocenil uspořádání konference a vyslovil přání, aby tento impuls pokračoval "cestou úcty k lidem a náboženstvím."

Jak posílit dialog? "Podporou náboženské kultury, která bude založena na vzájemné úctě," řekl P. Econos Nabbel Hadad, výkonný ředitel Jordánského centra výzkumu mezináboženského dialogu. Mezi iniciativami dialogu kladl důraz na "úsilí Vatikánu, které představuje příklad posílení závazků", na návštěvy hlav států ve Svatém stolci, které "přispívají ke upevnění struktury mezinárodního dialogu."

Organizátoři svěřili závěrečný projev kardinálu Jean-Louis Tauranovi, předsedovi Papežské rady pro mezináboženský dialog. "Když se dívám do budoucnosti, myslím, že je třeba urychleně dosáhnout třech cílů: podpořit vzájemné poznání se; povzbudit k objektivnímu studiu jednotlivých náboženství; formovat osoby pro mezináboženský dialog," uvedl a pokračoval: "Nechci říci, že všechna náboženství jsou více méně stejná. Chci tím říci, že všichni, kdo hledají Boha, mají stejnou důstojnost." Zdůraznil také, že "Benedikt XVI. se měl vždy na pozoru před mezináboženským dialogem, který ústí do synkretismu. Všichni víme, že dialog nemůže stavět na dvojakosti." A dodal: "Jako věřící - židé, křesťané a muslimové - nevěříme v osud. Víme, že díky tomu, že jsme od Boha dostali srdce a rozum, můžeme s Jeho pomocí měnit běh dějin."

 

Zdroj: L'Osservatore Romano

 

(Převzato ze zpravodajství TS ČBK ze dne 18. 7. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci