Přednáška "Smrt a posmrtná existence u Martina Luthera" 

28. 1. 2008  (lut)


 

Lutherova společnost vás při příležitosti připomínky 463. výročí úmrtí Martina Luthera (18. února 1546) zve na přednášku 

„ONEN SVĚT JE ZCELA JINÝ NEŽ TENTO…“ 

SMRT A POSMRTNÁ EXISTENCE U MARTINA LUTHERA, 

kterou prosloví Mgr. Ondřej Kolář, ThD., který studoval evangelickou teologii v Praze, ve Vídni, v Tübingen a v Erlangen, a obhájil disertaci o problematice nesmrtelné duše v současné eschatologii.

Co znamená smrt pro člověka? V co smí doufat věřící tváří v tvář smrti? Přednáška přibližuje Lutherův postoj k velkým tématům individuální eschatologie, kterými jsou smrt, nesmrtelnost a očistec. Zároveň je zasazuje do kontextu dobové diskuse a nastiňuje další dějinné působení Lutherových názorů na poslední věci člověka.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 12. února 2009 v 18.00 hod. v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském.

 

 

(Převzato z www.biskupstvi.cz , redakčně upraveno.
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci