V Taizé si připomněli 70 let od vzniku ekumenické iniciativy br. Rogera

5. 9. 2010  (mig)


 

Taizé. V Taizé se konaly oslavy 70. výročí příchodu zakladatele zdejší ekumenické komunity, br. Rogera Schutze, do této burgundské vesničky, a připomínka 5. výročí jeho tragické smrti. 16. srpna 2005 byl totiž během večerní modlitby zavražděn psychicky nemocnou ženou.

Již v sobotu ráno konali v Taizé zádušní pobožnost mniši rumunské pravoslavné církve. Večerní modlitba se pak na rozdíl od běžného zvyku začala procesím z louky nedaleko vesnice. Mladý Ital Matteo se totiž toho stal řádným členem komunity. Obdržel bílý hábit, který nosí její členové na modlitební shromáždění. Potom všichni navštívili hřbitov u nevelkého románského kostelíka, kde je pohřbeno tělo bratra Rogera a kde byla ten večer umístěna kopie - jeho srdci blízké - koptské ikony z Egypta, znázorňující přátelství s Ježíšem. Odtamtud pak asi 5 tisíc přítomných mladých lidí přešlo do kostela Smíření, kde se konala druhá část modlitby. Bylo přečteno evangelium o Zmrtvýchvstání Páně a zapáleno několik tisíc malých svíček, které si každý přinesl. Jedinými slovy, která byla toho večera pronesena byla modlitba bratra Aloise, který v ní vyjádřil vděčnost Bohu za život bratra Rogera. Pro Vatikánský rozhlas pak nynější představený ekumenické komunity řekl:

„Děkujeme Bohu za život bratra Rogera, za nasazení, jednotu, smíření a pokoj. Obdrželi jsme od Papeže poselství, které se dotklo našich srdcí zejména tam, kde hovoří o tom, že bratr Roger »dosvědčoval ekumenismus svatosti«. Naše komunita chce pokračovat v této cestě.“

Říká bratr Alois, představený ekumenické komunity v Taizé. Nedělní eucharistii slavil v Taizé biskup Gérard Daucourt, člen Papežské rady pro jednotu křesťanů.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 16. 8. 2010
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci