Papež se chystá do Albánie

12. 8. 2014  (mig)


 

Vatikán. Dnes byl zveřejněn podrobný program čtvrté zahraniční apoštolské cesty papeže Františka, která povede do Albánie. Půjde pouze o jednodenní návštěvu hlavního města Tirany, ale její program je velmi intenzivní. Papež pronese šest promluv. Na letišti Matky Terezy v Tiraně přistane 21. září v 9h ráno, navštíví nejprve prezidenta a promluví k diplomatickému sboru. V 11h dopoledne bude sloužit mši svatou na náměstí Matky Terezy. Potom poobědvá s albánskými biskupy. V 16h se setká s představiteli jiných náboženství a ostatních křesťanských vyznání. V 17h bude v tamější katedrále slavit nešpory spolu s kněžími, seminaristy, řeholníky a laickými hnutími. V 18:30 se papež setká s dětmi v charitním centru Betánie. Ve 20h se s Albánií rozloučí a vrátí do Říma.

S jakými pocity vítají návštěvu papeže tamější katolíci, kteří spolu s příslušníky ostatních náboženství prošli nejtvrdším protináboženským pronásledováním v novodobých dějinách Evropy, přiblížil pro Vatikánský rozhlas metropolitní arcibiskup Tirany mons. Rrok Mirdita:

„S pocity vděčnosti. Naše církev je na tomto území pevně zakořeněná a během svých dějin si uchovala hluboké spojení s lidem. A protože je nevelká, vždycky hleděla do Říma se sympatiemi, a žila tak svoji katolicitu. Skrze společenství s Petrovým nástupcem a věrnost k němu prožíval náš lid příslušnost ke všeobecné církvi i ve chvílích, kdy byly Petrův nástupce a všeobecná církev nepřítelem státu. Myslím na dlouhé pronásledování pod komunistickým režimem, ale také na jiné historické momenty. Albánská církev očekává papeže s radostí a sympatiemi, ale také ostatní náboženství i lidé bez náboženského vyznání jej chovají ve velké vážnosti.“

Na otázku, zda je možné mírumilovné soužití čtyřech hlavních náboženských komunit: sunnitských muslimů, pravoslavných, katolíků a bektašských muslimů, tiranský arcibiskup odpovídá:

„Zajisté. Po pádu komunismu se někdo domníval, že náboženská svoboda povede k mezináboženským střetům. K ničemu takovému však nedošlo. Albánie dává dobrý příklad mezináboženského soužití. Neříkám, že jsme k této harmonii došli zcela bez obětí, ale ty, které byly v průběhu dějin přineseny, vydaly plody pokoje, jemuž se nyní těší všichni občané. Albánci se během staletí naučili, že je možné zachovat věrnost vlastnímu náboženství v plném respektu vůči ostatním. Není možné líbit se Bohu a pošlapávat práva bratří. Je však možné klanět se Bohu i veřejně, aniž by byl narušován prostor ostatních. Papež František tedy najde v Albánii příklad mírumilovného soužití mezi náboženstvími.“

Vzhledem k tomu, že jde o první evropskou papežovu cestu, hovořilo se o tom, že František jede opět na periferii. Arcibiskup Mirdita k tomu poznamenává:

„Pokud považujeme materiální blahobyt za střed, pak je Albánie periferií Evropy. Naše země je však bohatá na jiné hodnoty. Máme nejmladší populaci na Starém kontinentu a třebaže se vyskytují silné migrační proudy, máme stále silnou rodinu, v níž se starým lidem dostává úcty, naslouchá se jim a pečuje se o ně. Panuje u nás mírumilovné soužití mezi různými náboženskými vyznáními a navzdory traumatu komunistické diktatury a velkého minulého utrpení, jsme nepadli do léčky nového třídního boje a zachovali jsme sociální smír. Lze říci, že papež František vstupuje na evropský kontinent skrze setkání s lidem, který je v nouzi a velmi mnoho vytrpěl, ale má také Evropě mnoho co nabídnout.“

Říká tiranský arcibiskup Rrok Mirdita v souvislosti se zveřejněním podrobného programu zářijové návštěvy Petrova nástupce v Albánii. Dnes zveřejněné motto papežovy cesty zní „S Bohem k naději, která neklame“ a byly spuštěny také zvláštní webové stránky k papežově návštěvě http://spes.al/ v albánštině a angličtině.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 31.7. 2014
Pro Listář vybral mgr
Foto: Od Jeffrey Bruno from New York City, United States [CC-BY-SA-2.0],
prostřednictvím Wikimedia Commons)

 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci