Čeští a moravští biskupové navštíví Řím 
v rámci návštěvy Ad limina apostolorum

7. 11. 2005   Kateřina RózsováNávštěva "Ad limina apostolorum" (lat. k apoštolským prahům) proběhne od 14. do 19.11.2005 v Římě. "Ad limina" bude první oficiální příležitostí k setkání českých a moravských katolických biskupů s papežem Benediktem XVI.

Praha: Návštěva českých biskupů "Ad limina" proběhne od 14. do 19. 11. 2005. Během ní se čeští a moravští biskupové, v čele s předsedou České biskupské konference olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, setkají s papežem Benediktem XVI. a navštíví příslušné vatikánské úřady a instituce.

 

Chrám sv. Petra v Římě

Foto převzato z http://divysveta.webz.cz Program:

* 14.11.
Papežská rada pro laiky, Papežská rada Iustitia et Pax, Papežská rada pro kulturu, Papežská rada "Cor Unum"
Bohoslužba v 7.30 hodin v bazilice sv. Petra

* 15.11.
Kongregace pro biskupy, Kongregace pro nauku víry, Papežská rada pro jednotu křesťanů, Papežská rada pro pastoraci mezi vystěhovalci a turisty, Papežská rada pro rodinu
Bohoslužba v 17.00 hodin v bazilice sv. Jana v Lateránu

* 16.11.
Kongregace pro katolickou výchovu, Kongregace pro kněžstvo, Kongregace pro východní církve, Papežská rada pro pastoraci mezi zdravotníky
Bohoslužba v 17.30 hodin v bazilice sv. Pavla za hradbami

* 17.11.
Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života, Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, Státní sekretariát
Bohoslužba v 15.30 hodin v bazilice Santa Maria Maggiore

* 18.11.
Apoštolská signatura, Římská rota
Nešpory v 17.00 hodin v bazilice sv. Klimenta, bohoslužba v 18.00 hodin v Nepomucenu

* 19.11.
Papežská rada pro mezináboženský dialog a Papežská rada pro hromadné sdělovací prostředky

Během návštěvy "Ad limina" se biskupové (většinou z jedné církevní provincie) setkávají s papežem, nástupcem apoštola Petra a putují k hrobům svatých apoštolů Petra a Pavla. Tradice uctění hrobů obou apoštolů se datuje již od nejstarších dob křesťanství a vyjadřuje jednotu církevního společenství.

Další částí návštěvy "u apoštolských prahů" je setkání s papežem. Kodex kanonického práva, který upravuje právní normy katolické církve, stanoví, že návštěva se koná jednou za pět let. Povinnost tuto návštěvu absolvovat stanoví církevní právo pro každého biskupa. "Ad limina" tedy vychází z tradiční nauky církve o biskupské kolegialitě a jak o tom hovoří konstituce 2. vatikánského koncilu "Lumen gentium" ve článku 22: "Jako z rozhodnutí Pána svatý Petr a ostatní apoštolové tvoří jeden apoštolský sbor, právě tak jsou odpovídajícím způsobem mezi sebou spojeni římský biskup, Petrův nástupce, a biskupové, nástupci apoštolů."

V průběhu "Ad limina" se každý z biskupů setká na soukromé audienci se Svatým otcem a společně pak navštíví příslušná římská dikasteria. Návštěvě předchází zpráva, která pojednává o stavu svěřené diecéze, a která je na příslušné úřady zaslána půl roku před plánovanou návštěvou. Zpráva je prostředkem, který usnadňuje společenství mezi partikulárními církvemi a papežem.

Biskupové vítají zájem všech poutníků, kteří v souvislosti s touto návštěvou plánují svoji pouť do Říma.

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 7. 11. 2005. Pro Listář vybral mgr)

Copyright © Altair Software Production 2000

  

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci