Listář

Vítejte na stránkách křesťanského časopisu Listář, který se zaměřuje na obnovu cyrilometodějské úcty a ekumenickou spolupráci. Je vydáván pro potřeby členů a příznivců Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví, Matice svatoklimentské, Moravského občanského hnutí a Moravského cherubínského sboru-Proglas.

 

Aktuality:
Výroční den sv. Dimitrije Soluňského, patrona cyrilometodějského díla


Starší články:

Sv. Dimitrij Rostovský
Epiúsios (sv. Konstantinu-Cyrilu, Filosofovi)
Oslava svátku sv. Cyrila 14. února 2003
Památka moravského věrozvěsta aktuální i po více než 1134 letech
Sv. Cyril - obraz a chrám Boží (Listář 2/95)
Cyrilometodějský den 26. října 2002
Hora sv. Klimenta - popis cesty, informace o okolí
Gorazdovy dny 2002
Gorazdovy dny 2002 - program
Oslava svátku sv. Cyrila 14. února 2002
Děkovná národní pouť 28. října 2001
Gorazdovy dny 2001 - základní informace
Gorazdovy dny 2001 - podrobný program
Gorazdovy dny 2000
Gorazdovy dny 2000 - program
Slavnostní bohoslužba na Hoře svatého Klimenta
Modlitba ke sv. Dimitriji Soluňskému
Listář 5/98


 

Adresa redakce:

Listář
P. O. Box 469
660 69 Brno

Web: http://listar.zde.cz/
E-mail: listar@post.cz