Různé

Archiv - Rok 2008, 2007 a 2. pololetí roku 2006


 

Nejnovější zprávy z rubriky Různé najdete zde.

 


Mezináboženský dialog není možný

15. 12. 2008  Johana Bronková

Italský filosof a politik, Marcello Pera, představil minulou sobotu novou knihu "Proč se máme považovat za křesťany. Liberalismus, Evropa, etika", s předmluvou od papeže Benedikta XVI. Autor už v titulu parafrázuje koncept Benedetta Croceho "proč se nemůžeme nepovažovat za křesťany". Croce vysvětloval, jak moderní kultura a idea svobody mohla vzniknout jen v civilizaci založené na křesťanském humanismu. Marcello Pera jde o krok dál. Vztahuje ideu svobody ke konceptu osoby, nejen jako k přínosu křesťanské civilizace, ale přímo k obrazu Stvořitele, odkud se odvíjí také důstojnost a jedinečnost každého člověka. Právě tento koncept osoby je ohrožen, když se Evropa vzdaluje svým křesťanským kořenům a popírá je. K tomu dochází italský intelektuál, který se označuje za nevěřícího.


Faktura, jež nás může zachránit

Kudy ven z ekonomické krize

11. 12. 2008  Ettore Gotti Tedeschi

V souvislosti se splácením faktury finančního sektoru, které hrozí celému světu, uvažuje se ve Spojených státech o vystavení faktury nové, která bude vázána na energetiku či automobilový průmysl, za pomoci jediné disponibilní likvidity. A tu mají čínské banky. Nová faktura bude pravděpodobně ještě více ignorovat onu část světa, která je z blahobytu vyloučena. 


Koncert "Řecké koledy"

5. 12. 2008  (hp)

Občanské sdružení Filokallia pod záštitou Kyperského velvyslanectví Vás srdečně zve na koncert s názvem "ŘECKÉ KOLEDY" dne 6. 12. 2008.


Benefiční koncert brazilského sboru

2. 12. 2008  Jan Blabla

Srdečně vás zveme na koncert mužského pěveckého sboru z Bom Princípio (Jižní Brazílie) v neděli 7. prosince.

 

 


Pozornost ke světu mlčení a ticha nikdy nerostla tak rychle

Ke dni Pro orantibus

28. 11. 2008  Josef Koláček

V poslední době narůstá počet žen, které si zvolily klausurní mnišství jako svůj způsob života. 

 


Soud času nad svazáckou generací

25. 11. 2008  Luděk Frýbort

Je slušné a rozumné dát slovo i těm, kteří ve svém mládí horovali pro komunismus, postupem času však zmoudřeli, obrátili se proti režimu, stali se disidenty, signatáři Charty 77, vydavateli samizdatů. Ale až v druhé řadě, prosím. Až po těch, kteří moudřet nepotřebovali, protože znali zločinnou podstatu komunistické ideologie od samého začátku. Nevyslovuji tyto věty poprvé a opakuji se nerad. Vypukla však diskuse kolem udavačské aféry světově proslulého spisovatele Milana Kundery, takže musím. Jedno v ní totiž ještě nezaznělo: otázka viny, která nenastává až spácháním zlého činu, nýbrž ochotou spáchat zlý čin.


Společnost zvyklá na rozmařilé plýtvání se musí učit počítat, rozvažovat a šetřit

3. 11. 2008  Martin Horálek

O materiální orientaci současné společnosti se toho napsalo a namluvilo mnoho. Mnoho moudrých lidí si lámalo hlavu s tím, jak atraktivně přiblížit zejména mladé generaci duchovní hodnoty. Komerce, reklama a nákupní boom se zdál být neporazitelným soupeřem a ve vztahu k Bohu jen obtížně překonatelnou překážkou. O nákupních střediscích se mluvilo jako o novodobých chrámech nebo moderním náboženském kultu. Společenská prestiž a úroveň se stále zřetelněji stávala přímo úměrná množství peněz, které byl člověk schopen a ochoten bezstarostně utrácet. Tváří v tvář ekonomické krizi z posledních dní se však pohled většiny lidí začíná postupně měnit. 

 


Slavný ruský soubor se vrací

30. 10. 2008  (ula)

V následujících dnech vystoupí v Čechách a na Moravě Chór uralských kozáků, který představí tradiční písně ze své vlasti. 

 

 


Prior komunity z Bosé: Jádrem křesťanství není škola etiky a disciplíny

24. 10. 2008  (job)

Lectio divina, návrh zřízení diecézních škol pro lektory a kontemplativní život jsou mezi tématy, k nimž synodní otcové se často vrací. V řadách odborníků se Synodu o Božím slovu v životě a poslání církve účastní také představený komunity v Bosé, o. Enzo Bianchi. 

 

 

 

 

 


Pro mnoho amerických křesťanů má Bůh přednost před hypotékou

15. 10. 2008  Rostislav Matulík

Pro mnoho Američanů má smlouva s Bohem daleko větší váhu než jakýkoli světský závazek, včetně hypotéky. V době největší realitní krize od velké hospodářské deprese milionům Američanů hrozí, že přijdou o střechu nad hlavou. Někteří hluboce věřící křesťané se mohou na ulici octnout kvůli tomu, že se za žádnou cenu nevzdají placení desátku, dobrovolného příspěvku církvi. 

 


Doba pokřesťanská nebo předkřesťanská?

10. 10. 2008  Michaela Freiová

Charles Chaput, arcibiskup coloradského Denveru, právem říká, že doba počátků křesťanství se v mnohém podobala době dnešní. Když se dnes mluví o po-křesťanské době, říká arcibiskup, chce se vyjádřit, že západní národy v posledních desetiletích opouštějí a podceňují své křesťanské dědictví. Ale naše po-křesťanská doba vypadá v mnoha ohledech spíše jako doba před-křesťanská. Znamení naší doby v rozvinutém světě - znamení morální, intelektuální, duchovní i demografická - jsou znepokojivě podobná znamením ve světě doby Vtělení.

 

 


Papež, peníze a český kapitalismus

26. 9. 2008  Jan Štětka 

Papež Benedikt XVI. označil minulou sobotu při bohoslužbě před pařížskou Invalidovnou touhu po penězích za kořen všeho zla. Tak přímočaré sdělení zní českým uším hodně divně. Nebourali jsme snad před dvaceti lety rovnostářský socialismus, aby se ti schopnější z nás mohli svobodně povznést nad průměr? Také víme, že na vydělávání peněz je postavena celá novověká západní civilizace, nakonec ani vatikánský aparát se neživí vzduchem jako ptactvo nebeské. Není tedy papežův odsudek pokrytecký? Přehnaně mravokárný?


Zbláznili jsme se. Chceme se zničit sami

23. 9. 2008  Viliam Buchert

Nemusíme nový návrh občanského zákoníku posuzovat nijak příkře, ale je jasné, že už i Češi se rozhodli, že svoji bývalou společnost, její tradice a zvyky nadobro opouštějí a hodlají se zlikvidovat sami.


Ze strany biskupů to chce víc odvahy

říká o. Nicola Bux o Motu Proprio "Summorum Pontificum"

22. 9. 2008  Česká sekce RV

V Římě začal kongres o Motu Proprio "Summorum Pontificum," kterým Benedikt XVI. liberalizoval užívání misálu Pia V. reformovaného Janem XXIII. v roce 1962. Během zasedání se hovoří o úspěších ale i o obtížích při jeho aplikaci. Papež při nedělním setkání s francouzskými biskupy v Lurdech vyzval k utišení vášní týkajících se této otázky a zdůraznil, že "v církvi není nikdo navíc. Každý, bez vyjímky, musí mít možnost cítit se v ní 'doma', a nikdy jako odmítnutý."

 

 


Oznámení

11. 8. 1008  (red)

Vážení čtenáři, z důvodu redakční dovolené nebudou do 26. srpna publikovány žádné články. Děkujeme za pochopení.

Redakce

 


Zločiny totalitního režimu

26. 6. 2008  Silvie Kleková 

Karviná, tradičně označovaná za místo se silnou podporou Komunistické strany, teď hostí akci připomínající zločiny totalitního režimu. Putovní výstava s názvem "Aby se to už neopakovalo", se z Prahy přesunula na půdu Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné. 

 


Čemu řekli Irové v referendu své NE

24. 6. 2008  Martin Horálek

Platon napsal, že kvalita státu se odvíjí od kvality duší, stejně jako korupce státu závisí na korupci duší. Měl pravdu. Dnešní Evropa je přesně taková, jací jsou dnešní Evropané. Kdysi jim připadalo, že křesťanství a z něho plynoucí morální pravidla zbytečně omezují svobodu jednotlivce. Dnes ze strachu před všeobjímajícím násilím, hrubostí a kriminalitou dobrovolně obětují nemálo ze své svobody i z obsahu svých peněženek na to, aby jim armáda a policie pomohly vytvořit mýtus o pocitu vlastní bezpečnosti.


Pius XII. zachránil více židů než kdokoli jiný

říká Gary Krupp, předseda židovské nadace Pave the Way

23. 6. 2008  Česká sekce RV 

Předseda Nadace Pave the Way Gary Krupp seznámil papeže s plánem uspořádat na podzim u příležitosti 50. výročí smrti papeže Pia XII. zvláštní sympozium. Na něm budou shrnuta a osvětlena fakta, která byla zamlčena nebo překroucena očerňující mediální kampaní, jež byla rozpoutána v 60. letech Sovětským svazem a která u mnohých dosud vyvolává nepříznivý dojem o tomto pontifikátu. 

 

 


Poutní cesta Velehrad - Sv. Hostýn

20. 6. 2008  P. Jan Peňáz

Má se stát páteří poutních cest po naší vlasti, protože je přímo ve směru Čenstochová - Řím. Poprvé po ní půjdeme společně ve čtvrtek 3. července 2008. Srdečně zveme všechny cyrilometodějské poutníky.


Komunisté pro 21. století

10. 6. 2008  Ondřej Krajtl

Ač se soudruh Filip a spol. snaží tvrdit pravý opak, svět v 21. století komunismus nepotřebuje. Důvody proč shrnuje v úvodní písni Já si to pamatuju na nejnovějším albu Jaromír Nohavica. Zveřejnění jeho svazku ze spisů Státní bezpečnosti před nedávnem rozpoutalo menší mediální vřavu, v níž se debatovalo o morálce, hrdinství a zbabělosti. O Nohavicovi samotném si můžeme myslet různé věci, rozhodně to však je básník s citem pro postihnutí detailu, výstižně charakterizujícího celek. "Uděláme z tebe kašpárka na niti, uděláme z tebe to, co ze sebe..." zpívá Nohavica. A je trefnější a přesnější než řada historických studií. Zároveň v druhém plánu ukazuje problém, který řeší všichni, jež komunismus osobně poznamenal. Jak jsem se zachoval a mohl jsem se chovat jinak? Mám se omlouvat nebo říct, že byla taková doba a nebylo na výběr?


Vystoupení Sboru uralských kozáků

9. 6. 2008  (mh)

V letošním roce navštíví naši republiku opět Sbor uralských kozáků. Na programu budou nejen duchovní skladby (např. od G. Lvovského, P. I. Čajkovského D. Bortňanského aj.), ale též ruské lidové písně jako např. Stěnka Razin, Burlaci na Volze atd. Koncerty se uskuteční v době od 14. do 26. června ve 13 městech Čech a Moravy.

 


Radostné zpívání

2. 6. 2008  (ms)

V sobotu 7. června 2008 v 16:30 hodin se uskuteční koncert duchovní hudby s názvem "Radostné zpívání", na němž zazní současné křesťanské písně. 

 

 

 

 


Sv. Roman Sladkopěvec

Benedikt XVI. na gen. audienci, aula Pavla VI.

29. 5. 2008  Česká sekce RV 

Sv. Roman Sladkopěvec se do dějin zapsal jako jeden z nejvýznamnějších autorů liturgických hymnů. Homilie byly pro věřící v té době prakticky jedinou příležitostí ke katechetickému poučení. Roman se tak stává významným svědkem náboženského cítění své doby, ale také představitelem originálního a živého katechetického stylu. 

 

 

 


Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro

22. 5. 2008  Z internetu

 

 

 


Messe de Saint George v Kroměříži

20. 5. 2008  (mh)

Dne 26. června 2008 bude v Kroměříži v rámci festivalu Forfest provedena Messe de Saint George, jejímž autorem je Nicolas Zourabichvili.

 

 

 

 


"Náboženství je pošetilá pověra"

19. 5. 2008  Vladimíra Straková

"Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé," prohlásil kdysi Albert Einstein. Tento slavný aforismus se stal zdrojem nekonečných diskusí mezi věřícími a nevěřícími, kteří se snažili zjistit, na čí straně největší vědec 20. století vlastně stojí. Nově objevený Einsteinův dopis, ve kterém se k otázce náboženství vyjadřuje, by sice mohl tyto dohady ukončit, ale kontroverzní názory tohoto výjimečného génia spíše vyvolají jen další rozepře.

 

 


Číhošť - střed země a obec, kde se stal "zázrak" - láká

16. 5. 2008  (mfd)

Do Číhoště u Ledče nad Sázavou míří stále víc návštěvníků. Přijíždějí v autobusech, na kolech, někteří pěšky. Jednak chtějí poznat místo Číhošťského zázraku. A v posledních letech se objevil i druhý důvod. Chtějí se postavit přesně do středu České republiky.

 


Články z médií na téma církevních restitucí

15. 5. 2008  (red) 

Přinášíme několik článků z monitoringu TS ČBK, které se zabývají tématem restitucí církevního majetku.


Ježíš jako patron adoptovaných dětí

12. 5. 2008  PhDr. Jeroným Klimeš

Není mnoho věcí, na kterých se shodne ateista s teologem. Jednou z nich je ale přesvědčení, že Ježíš byl skutečný člověk. Teologové sice dodají, že byl i Bůh, nicméně budou souhlasit, že Ježíš nebyl pouze člověk s Boží nádivkou. A v tu chvíli může do debaty vstoupit psycholog, protože tím se Ježíš stává potenciálním objektem jeho zkoumání. 

 

 

 

 


Rozhovor s Marií Svatošovou

9. 5. 2008  Lucie Výborná

Mě nejen v hospicu, ale za celou lékařskou praxi nikdo nepožádal o eutanázii. Já jsem na to trochu hrdá, protože jsem přesvědčena, že jsou-li uspokojeny všechny potřeby pacienta, nejenom ty tělesné, ale i ty duševní, sociální, duchovní, tak ho to vůbec nenapadne. Obráceně - kdybychom slyšeli "už mě zabte, nechci žít, něco mi píchněte", musí to pro nás být alarmující výzva ke zpytování svědomí, samozřejmě ne pacientova, ale našeho. Prostě něco tam chybí, něco není v pořádku. A já musím spolu s tím pacientem hledat příčinu, co není v pořádku, co ho trápí a určitě přijdu na to, že některý z těch čtyř okruhů potřeb pacienta v pořádku není.

 

 


Nastražené miny v archivech tajných služeb

7. 5. 2008  Jaroslav Šubrt

O tom, že minulost nelze zabetonovat, s polským knězem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleským, který je autorem publikace na téma spolupráce některých polských duchovních s komunistickými tajnými službami. 

 

 

 

 


Kněz: Těmto lidem děti nepatří

16. 4. 2008  Hana Fasurová 

Protestuje proti potratům u brněnské porodnice na Obilním trhu. Jako pravoslavný kněz má Libor Halík velké výhrady proti registrovanému partnerství i adopci dětí homosexuálními páry. Akce jako Queer parade má podle něj negativní vliv na myšlení dětí. 

 

 

 

 


Zasluhují si interrupce legislativní a zdravotnickou podporu?

14. 4. 2008  Milan Glaser 

Choulostivá otázka interrupcí opět přišla na přetřes. Objevily se politické snahy o úpravu kontroverzního zákona. Regionální i celostátní deníky, ba i televize daly v poslední době široký prostor rozmanitým argumentacím na toto téma. Podle průzkumu, který přinesla MF Dnes, považuje ukončení těhotenství na pouhou žádost ženy za morálně nepřípustné více než milion našich občanů.


Hledání hrobu sv. Metoděje

8. 4. 2008  (ham) 

V pondělí 7. 4. uvedla Česká televize další díl cyklu Záhady Toma Wizarda, ve kterém se jeho tvůrci vydali pátrat po hrobu sv. Metoděje. 

 


Přednáška o Svaté zemi

1. 4. 2008  (tom) 

Česká křesťanská akademie srdečně zve na přednášku Svatá země pohledem poutníků. 

 

 

 

 

 


Rozhovor s kardinálem Špidlíkem o knize Krása jako východisko

31. 3. 2008  Richard Vocel

Evropská kultura se rozpadla a uzavřela do tří kategorií, které spolu vzájemně nekomunikují: přírodní vědy, filosofie a mystická teologie. Všude se totiž pracuje se stejným předpokladem. Abychom mohli myslet a domlouvat se, musíme mít stanovené přesné pojmy a jeden musí být odlišený od druhého. Tak vznikají encyklopedie a internetové zprávy, ale nikdy se nedojde k syntéze. Krásné je naopak to, co vidí jedno v druhém; ne jedno vedle druhého. Kristus je vrchol krásy tím, že řekl: ´Kdo vidí mne, vidí Otce.´ Věci a osoby světa jsou krásné, když se vidí v Kristu.

 

 


Estébácké represe dnes aneb potíže s minulostí

28. 3. 2008  Petr Placák

Evangelický kněz a signatář Charty 77 Jan Šimsa byl před třiceti lety odsouzen do vězení za to, že si při domovní prohlídce dovolil přetahovat se s estébákem o soukromý dopis od Jana Patočky. Tuzemské soudy Šimsu dosud odmítaly rehabilitovat, protože byl prý odsouzen řádně podle tehdy platných zákonů. Proti této justiční idiocii, nebo snad zvůli, musel zasáhnout až Ústavní soud.

 

 

 

 


Velikonoce v Evropě

26. 3. 2008  Lumír Pecold


Přání

22. 3. 2008  Redakce

Radostné prožití svátků Kristova Vzkříšení přeje všem čtenářům redakce.

 

 

 

 

 


Debatu ovlivňují vzpomínky na minulost

21. 3. 2008  (mas)

Socioložka Jiřina Šiklová tvrdí, že umělé prodlužování života přihrává hlasy eutanázii.


Výkupné za život vlastní dcery

18. 3. 2008  David Petrla

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně vyplatit odškodné matce, které se díky chybě lékařů narodila živá a zdravá dcerka, již v Hospodářských novinách odmítl Tomáš Němeček a podpořil Jiří Havel. Je úsměvné, že se stínový ministr školství ve svém článku vysmívá intelektuálům, mnohem vážnější však je, že potrat výslovně uvádí jako poslední antikoncepční prostředek. Takový postoj by u skutečného ministra školství představoval obecné ohrožení.


Zemřel pan Radovan Lukavský

17. 3. 2008  (ah)

Dne 10. března 2008 odešel na věčnost významný herec, recitátor a pedagog pan Radovan Lukavský. Svým příjemným hlasem obohatil i jeden z minulých ročníků Gorazdových dnů, pořádaných Společenstvím sv. Gorazda a druhů.

 

 

 

 


Vzpomínky na Viktora Dobala

14. 3. 2008  Marcela Fialková

Vybavil se mi jeden večer, kdy jsem s ním byla v rámci cyklu Sociální nauka církve na jeho přednášce. Jmenovala se "Etika a vlastnictví". Znovu jsem si ji přečetla a v šedi svého současného života se potěšila těmi krásnými myšlenkami. Hned v úvodu té přednášky píše se svou tak typickou skromností: "...z myšlenek autorů této knihy jsem se pokusil sestavit kytici, ve které je můj snad jenom provázek, jímž je svázána."


Živá tradice bulharské ikony

5. 3. 2008  (bki)

V Praze byla slavnostně zahájena výstava bulharských ikon z dílny Justiniana Tilova.

 

 


Víra má své meze

3. 3. 2008  (mon) 

Nejvyšší autorita anglikánské církve arcibiskup z Canterbury se nechal na přednášce a v rozhlase slyšet, že v zemi je kvůli muslimské menšině do budoucna nevyhnutelné uznání islámského práva šaría. Problém se ale netýká jenom Británie, kde ctihodný arcibiskup čelí výzvám k odstoupení. I v jiných zemích se letitá rovnováha mezi civilním právem a náboženskými komunitami začíná povážlivě kymácet. 

 

 

 


Prezentace nové knihy kard. Špidlíka a prof. Rupnika

27. 2. 2008  (jes) 

Dne 3. března se uskuteční prezentace nové knihy Tomáše kardinála Špidlíka, Marka Rupnika a dalších spoluautorů "Krása jako východisko. Nové cesty pastorální teologie."

 

 

 

 

 


25. únor: Sv. Tarasij, patriarcha konstantinopolský

25. 2. 2008  Valére De Pryck, sestra Miriam

Tarasij se narodil v Konstantinopoli. Jeho matka Eukracie, žena velmi zbožná, se sama starala o jeho vzdělání. Jeho otec Georges zastával velmi významný úřad v soudnictví a byl obhájcem nejubožejších. Získal vysokou funkci na dvoře císaře Konstantina Porfyrogeneta (780-797) a jeho matky císařovny Ireny. V této těžké ikonoklastické době chtěla mít císařovna v čele církve schopného člověka, který by opět zavedl uctívání ikon. Svatý patriarcha Pavel VI., který byl nějakou dobu příznivcem heretiků, konal pokání a uchýlil se do kláštera Florus. Císařovně, která po něm požadovala vhodného nástupce, doporučil Tarasije, svého prvního sekretáře, u něhož rozeznával všechny kvality potřebné ke službě pastýře a obránce církve v Konstantinopoli. 

 


Zemřel Viktor Dobal

13. 2. 2008  Miroslav Hrodek

Dne 7. února zemřel po těžké nemoci bývalý poslanec Viktor Dobal.

 

 

 

 

 


Vánoční přání

21. 12. 2007  Redakce

Radostné prožití svátku Narození našeho Pána Ježíše Krista a požehnaný rok 2008 přeje čtenářům redakce Listáře. 

Těšíme se na vás po Novém roce.

 

 

 

 

 


Sborový dopis

11. 12. 2007  Michal Šimek

Přinášíme sborový dopis od našeho příznivce Michala Šimka, evangelického faráře na Kovánci.


Vyrovnání s minulostí zatím neproběhlo

Rozhovor s tvůrci dokumentu ČT Černí a černější o agentech StB mezi kněžími

10. 12. 2007  Ondřej Mikulášek 

Asi by mělo znovu zaznít, že obětí režimu bylo daleko víc, než těch kteří se službě církvi zpronevěřili. Na druhou stranu, pokud považujete za kolaboraci s režimem i členství v prorežimním Sdružení katolického duchovenstva-Pacem in Terris, pak je ta bilance smutnější. Jak nám říkal páter J. Koláček z Rádia Vatikán, dokázat rozlišit, kde je hranice mezi kompromisem a kolaborací je těžké a ne každý to dokáže. O to více vám utkví hrdinství těch, kteří dokázali jít vlastní cestou jako třeba jezuita František Lízna, kterému se ostatní duchovní za komunismu skoro vyhýbali. 


Smíření potřebují nejen lefébvristé

3. 12. 2007  Milan Glaser

Před dvěma měsíci vstoupilo v platnost motu proprio Benedikta XVI. Summorum Pontificum, které všem věřícím dává možnost slavit eucharistii také podle latinského misálu z doby předcházející liturgické reformě z roku 1970. Změna oproti předešlému papežskému ustanovení, týkajícímu se tridentské mše, spočívá v tom, že namísto povolení biskupa nyní stačí pouhá dobrá vůle jakéhokoli kněze. 


Apostata od ateismu

Jak nejslavnější ateista světa změnil názor

23. 11. 2007  Josef Koláček 

To je titul nové knihy, trháku, který recenzuje New York Times třiceti tisíci úhozy. Autor eseje Roy Abraham Varghese, vypráví o apostasi Anthony Flewa, bosse moderního ateismu, který před pěti léty oznámil svou konverzi k jedné formě náboženského racionalismu. Přítel a žák Bertranda Russela, "legenda filozofického ateismu" podle Time Magazine, profesor Flew strávil šedesát let, aby dokazoval, že není možno věřit a že je to neužitečné. 

 


Vědci hovoří o změně kurzu v biologickém výzkumu

20. 11. 2007  (mig) 

Za převratnou zprávu v oblasti biologického výzkumu lze označit závěr významného britského vědce Iana Wilmuta, otce první klonované ovce, nazývané Dolly, který prohlásil, že už nebude pokračovat ve výzkumu klonování a bude se věnovat nové revoluční technice tvorby kmenových buněk. Radikální změna kurzu prof. Wilmuta by mohla způsobit velkou změnu v zájmu o klonaci ze strany mezinárodního vědecké komunity. 


P. Samir Khalil Samir S. J. komentuje návštěvu saudského krále u Benedikta XVI.

15. 11. 2007  (jok)

Byla zdůrazněna potřeba míru, ale ještě krásnější je fakt, že bylo připojeno úřední prohlášení, jež přinesl všechen arabský tisk, angažovanost v podporování míru, spravedlnosti a mravních hodnot. Toto se mi zdá velmi důležité, protože, jak říkával Jan Pavel II, "bez spravedlnosti není žádný mír možný." A to je všeobecný pocit v arabském i v muslimském světě. Dokud nebude, například v případě Izraele a Palestiny, spravedlnost, zvláště pro Palestince, nebude moci být mír. 

 

 


Důležitý krok k dialogu pravdy

26. 10. 2007  Česká sekce RV

Celá struktura Listu 138 muslimských učenců jasně hovoří o lásce Boha a lásce člověka k bližnímu. Tato formulace není ve způsobu myšlení a mentální a teologické islámské struktuře obvyklá. Je to vlastně křesťanský výraz říkat Boží láska, zatímco v muslimské tradici je zcela vzácný. 


Příběh Remešského evangeliáře

22. 10. 2007  Richard Vocel 

Česká televize uvede pořad s názvem Příběh Remešského evangeliáře. Dokument s podtitulem O vzácném rukopisu ze Sázavy pojednává o skvostu psaném cyrilicí a hlaholicí, na který při korunovaci přísahali francouzští králové.


138 nejvýznamnějších muslimských osobností zaslalo otevřený list Papeži

19. 10. 2007  (mig) 

Celkem 138 muslimských představitelů a intelektuálů zaslalo otevřený dopis papeži a představitelům všech křesťanských církví a církevních společenství. Ve svém dopise nabízejí těsnou spolupráci mezi křesťany a muslimy v úsilí o mír. V dopise datovaném 13. října u příležitosti konce Ramadánu čteme, že "muslimové a křesťané tvoří společně více než polovinu veškerého světového obyvatelstva. Budoucnost světa proto závisí - píše se tam dále - na míru mezi muslimy a křesťany". 


Muslimové konvertují ke křesťanství

19. 10. 2007  Andrea Tornielli 

V Jemenu se již nejméně dva tisíce muslimů stalo křesťany. Jemenští imámové se proto dopisem obrátili na prezidenta a poslance, aby podnikli kroky na obranu muslimské víry.  


Dětská realityshow

12. 10. 2007 Ondřej Krajtl 

Televizní zábava dosáhla nového významného mezníku. 19. září odvysílala americká společnost CBS první díl nové reality show s názvem Kid Nation. Jejími hrdiny je čtyřicítka dětí, nejmladší dívce je 8,5 let, nejstaršímu chlapci 15 let. Na ranči v Novém Mexiku měli během 40 dnů v dubnu a květnu letošního roku vytvořit vlastní fungující společnost se systémem vlády, obchodu a tříd; to vše s minimálními zásahy dospělých. Celá show vzbudila velký rozruch ještě před tím, než se vůbec vysílal první díl. 


Benedikt XVI.: Dějiny dokazují, že demokratické většiny se mohou mýlit

10. 10. 2007  (MaS)

Nemálo současných myslitelů zastává pozitivistické pojetí práva. Podle nich se lidstvo či společnost nebo faktická většina občanů stává posledním pramenem občanského zákona. Problémem, který vzniká, tedy není hledání dobra, nýbrž úsilí o moc nebo spíše o rovnováhu moci. Kořenem této tendence je etický relativismus, v němž někteří spatřují dokonce jednu z hlavních podmínek demokracie, protože relativismus prý zaručuje toleranci a vzájemné respektování osob. 


Seminář ruských filmů se zaměří na pravoslaví

5. 10. 2007  (mh) 

Ve dnech 9.-11 .listopadu 2007 se uskuteční Seminář ruských filmů. Letošní ročník bude ve znamení dvou témat: filmové adaptace literárních děl a pravoslaví. Součástí doprovodného programu bude přednáška Jany Baudišové na téma "Pravoslavné ikony" a výstava ikon.

 


Relativismus se zakládá na požadavku názorové plurality

O obtížném umění informovat se

4. 10. 2007  Milan Glaser

Nikdy v minulosti nebyl člověk konfrontován s tak masivním a různorodým proudem zpráv jako dnes, kdy se předhánějí stovky deníků, týdeníků, televizních a rozhlasových pořadů (o vesmíru jménem internet ani nemluvě). A to až do té míry, že si prakticky nelze nevybrat alespoň jeden informační prostředek, kterému se svěřit, má-li člověk ve společnosti žít. Brzo však zjistí, že se prodírá hustým pralesem domněnek, faktů i soudů, které lze jen stěží od sebe rozeznat.


Je to důvod radosti pro všechny

Říká kard. Hoyos o liberalizaci liturgie sv. Pia V.

17. 9. 2007 (RV) 

Toto Motu proprio ve skutečnosti nepřináší žádnou velkou změnu. Hlavní věcí je to, že je v této chvíli pro všechny zřejmé, že kněží se bez zvláštního dovolení Svatého stolce či biskupa mohou rozhodnout slavit mši podle starobylého úzu... Není pravdou, že by byla biskupům odňata moc nad liturgií, protože už Kodex kanonického práva praví, kdo dává dovolení slavit mši, a není to biskup. Biskup dává knězi svěcením moc slavit mši, ale když už nějaký kněz tuto moc má, náleží pak faráři a kaplanovi povinnost pustit jej k oltáři slavit mši.  

 


Salve otevřelo téma Prostituce

6. 9. 2007  Petra Dvořáková 

Revue Salve přináší syntetizující pohled na fenomén prostituce z hlediska etiky, teologie, psychologie, sociální problematiky a historických souvislostí. V době, kdy se otázka prostituce v naší společnosti vědomě či nevědomě oplošťuje na problém legalizace této činnosti, eventuálně vytlačení osob provozujících prostituci na méně nápadná místa, je Salve pro společnost znovu pobídkou k otevření této problematiky v plné šíři. 


Maří Magdaléna by se hodných katolíků bála

S P. Františkem Líznou o tom, že její příběh známe už dva tisíce let, dodnes ale váháme s jeho přijetím

17. 8. 2007  Karolína Peroutková

Ježíš se věnoval především těm, kteří byli nějak handicapováni, buď fyzicky, nebo mravně. A připustil, aby se k němu tito lidé přiblížili tak, až to vzbuzovalo údiv a až pohoršení... Někdy mi připadá, jako kdybychom evangelium ani nečetli. A to jsme přitom každou neděli na mši svaté. Ale to nás nezachrání, mše svatá není cíl, ale prostředek. Kvůli pečlivé účasti na bohoslužbách nesmíme ztratit vztah k člověku.

 


Hon na čarodějnice v novodobém vydání

K otázce tzv. pedofilních kněží

17. 8. 2007  Milan Glaser

Ve Spojených státech advokátské kanceláře nabízejí na billboardech: "Chceš se stát milionářem? Pošli svého syna do semináře a za rok přijď k nám."


Modeling ve službách evangelia

15. 8. 2007  Josef Koláček

Turris eburnea (věž ze slonoviny) neboli síla a čistota, to jsou nezbytné ctnosti pro toho, kdo chce žít mládí s čistým štítem. Ano, je to jeden z titulů Panny Marie v loretánských litaniích. Je to také sdružení www.turriseburnea.it, které založil v polovině minulého století P.Michele Peyron a Jan Pavel II. jej nazval "apoštolátem lásky". 


Pravda je víc než demokracie

10. 8. 2007  Alessandro Maggiolini

Následující postřehy se mohou zdát prosté či dokonce banální. Jsou však základem úvah o demokracii jakožto metodě, která má vztah k pravdě. Říci demokracie totiž znamená mluvit o metodě, která stanovuje pravdu; o metodě, kde je pravda určována většinovým názorem osob, z nichž se skládá společnost.

 

 

 


17. ročník Akademických týdnů

31. 7. 2007  Miroslav Hrodek

Ve dnech 28. července až 10. srpna probíhá v Novém Městě nad Metují 17. ročník Akademických týdnů. Na programu jsou přednášky a besedy nejen z oblasti náboženství, ale též psychologie, filosofie či historie. 

 


Svátek sv. Gorazda

30. 7. 2007  (am) 

V pátek 27. července jsme si připomněli svátek svatého Gorazda, nástupce sv. Metoděje a prvního biskupa moravského rodu. Tohoto dne jsme se vypravili na rodinnou pouť na Horu sv. Klimenta v Chřibech.

 

 

 

 


Ruská tajná služba FSB oznámila, že zpřístupní archívy, které dokumentují represe minulého století

20. 7. 2007  Petr Vavrouška

Ruská tajná služba FSB počátkem měsíce oznámila, že zpřístupní archívy, které dokumentují represe z 20. až 50. let minulého století, tedy z doby nejtvrdších komunistických represí, během nichž nechal Stalin v gulazích zlikvidovat nejméně 20 milionů svých spoluobčanů. 


Letní filmová škola v Uherském Hradišti

18. 7. 2007  (mh) 

Ve dnech 20-29. července probíhá v Uherském Hradišti již 33. ročník Letní filmové školy. Program nabízí mj. filmy se silným křesťanským poselstvím (Barva granátového jablka - režie Sergej Paradžanov) nebo podobenství o věčném boji Dobra a Zla (Pokání - režie Tengiz Abuladze).

 

 

 

 

 


Arcisporný krok

3. 7. 2007  Bob Fliedr

Katoličtí faráři po celém světě budou moci opět sloužit mše postaru. Latinsky. Podle ustanovení, která obecně platila od poloviny šestnáctého do poloviny dvacátého století. Benedikt XVI. má už sepsané příslušné povolení. Zveřejněno má být v příštích dnech. Už teď ale vzbuzuje rozpaky. 


Vrací se Evropané ke křesťanským kořenům?

28. 6. 2007  Daniel Raus

Prožívá Evropa svůj křesťanský comeback? Odpověď na tuto otázku hledá ve svém článku na internetových stránkách renomovaného magazínu Foreign Policy profesor Philip Jenkins. Podle něj má mnoho lidí na starém kontinentě obavy z islámu. Ozývají se proroctví, podle kterých riskuje sekulární Evropa brzké ovládnutí rostoucí muslimskou populací. Bez ohledu na to, co ale slyšíme ze všech stran o islámu, zůstává Evropa podstatně pevnější baštou křesťanství, než si běžní lidé uvědomují.


Michal Šimek se nemusí omlouvat

27. 6. 2007  (ms)

Nejvyšší soud v Brně definitivně rozhodl o tom, že Michal Šimek se nemusí omlouvat bývalému vedoucímu krajskému tajemníkovi KV KSČ v Jihlavě Miroslavu Holzbauerovi za vyslovení podezření, že se podílel na přípravě střelby v Babicích v roce 1961.


Darwinovy "díry"

15. 6. 2007  Josef Koláček 

Měkké, slovanské rysy, světlé dlouhé vlasy spadající na ramena, žádný "make up", zato ale jiskrný pohled, který neuhýbá před protivníkem, vyhraněné přesvědčení. Taková je Eva Jablonka, narozená v Polsku, ale jedna ze špičkový profesorek univerzity v Tel Avivu, kde žije a učí a je obdivována tamními univerzitními studenty, kolegy i kulturní veřejností. Znají její dynamické úsilí "uvést v pochybnost onu genocentrickou verzi neo-darwinismu, která v posledních padesáti letech ovládla biologické myšlení". Zastává totiž, že jsou zcela neuspokojující evoluční teorie, dnes tak populární, jež kladou důraz jedině na DNA, na náhodnost jejich proměn a na schopnost předávat zděděné informace během řetězce žijících jedinců.


Vy jste sůl země

13. 6. 2007  Martin Horálek 

Stejně jako rozpuštěná sůl v pokrmu, nemusí být ani křesťanská víra vždy a za každou cenu nutně viditelná k tomu, aby splnila své poslání. Osobní zkušenost mě vede k přesvědčení, že masová shromáždění a okázalé slavnosti sice mohou být krátkodobou posilou ve víře (stejně jako slaneček je čas od času vítanou pochutinou), ale onen intimně osobní vztah s Bohem většinou vzniká a upevňuje se v soustředěném tichu soukromí vlastního nitra.


Většina muslimů si přeje zavedení šaríji

11. 6. 2007  Jan Fingerland 

Představuje Al-Kaida mínění všech muslimů? Zcela určitě ne, protože sama tato organizace bojuje proti mnoha ostatním muslimům. Nejen šíitům, ale také mnoha sunnitům, které obvykle označujeme jako umírněné. Přesto mnozí odborníci soudí, že myšlenky hnutí Al-Kajda v sunitském světě rezonují. Tohoto tématu se dotýkal i nedávný průzkum organizace Word Public Opinion.


Benedikt XVI. - papež argumentů

6. 6. 2007  Daniel Raus 

Od časů Martina Luthera neměl žádný Němec takový vliv na církev, jako právě Josef Ratzinger. Jeho předchůdce Karol Wojtyla byl velkým knězem a pastýřem. Josef Ratzinger je ale velkým teologem. Je autorem knih, které se používají v seminářích a na univerzitách. Dokáže mluvit k učencům i k jednoduchým lidem, k dospělým i dětem.

 


Násilné odebírání dětí v bývalé ČSSR na příkaz StB

5. 6. 2007  Dr. M. Chovancová

V ČSSR došlo k násilnému rozdělení více jako 50 rodin na příkaz StB. Děti byly násilně ukradeny ihned po porodu v nemocnicích. Jednou z postižených byla i paní Jindřiška Kořínková se svým manželem. Bezdůvodné, násilné odnětí jejích vlastních dětí a barbarské rozdělení rodiny je brutálním a neomluvitelným zásahem do rodičovských práv s trvalými následky, a to jak do práv rodičů, tak všech jejich dětí.


Jak vlastně myslí teroristé

Česky vyšla ojedinělá kniha, která dává hlas fundamentalistům.

30. 5. 2007  Zdeněk R. Nešpor

Náboženský terorismus by neexistoval, kdyby neměl své (nechtěné) diváky, a úspěšnost tohoto hrůzného "divadla" zvyšuje globální mediální pokrytí. Vlastní argumentace teroristů spočívá v obrazu "kosmické války", tedy metafyzického boje mezi dobrem a zlem, ve kterém neexistuje možnost kompromisu a který zdůvodňuje použití násilí, ačkoli se mu jednotlivá náboženství brání. Nebýt "kosmické války", konflikt by mohl snadno skončit dohodou obou stran.


Rodina je místem svobody

O Světovém kongresu rodin v Polsku

29. 5. 2007  Radim Ucháč 

Péče o rodiny neznamená v dnešní době jen pastoraci volnočasových aktivit, ale i aktivní obranu tohoto základního kamene - především ve společenské, politické a ekonomické rovině. Podobně, jak se to dnes děje snad už všech alespoň trochu kulturních zemích. Rodina je totiž nenahraditelný stavební kámen společnosti, a děti rodinu nutně potřebují pro zdravý růst a pro plodný a svobodný život. 


Církev jako bonsaj

24. 5. 2007  Ludvík Armbruster, Petra Konrádová

Jan Pavel II. rád mluvil o třetím miléniu. Že to bude epocha, kdy se naše církev stane opravdu katolickou čili všeobecnou. Pak římskokatolická, řeckokatolická, ale i chaldejskokatolická, koptskokatolická i japonská katolická a africká katolická církev porostou po světě vedle sebe v Boží zahrádce. A to je budoucnost církve. Bohužel - my na ně zatím dozíráme. Kdybychom to nedělali, mohly by upadnout do hereze! Dělat chyby! Jako by římskokatolická církev nevyrobila ve své historii chyb celou zásobu. I malé dítě se naučí chodit jen tak, že si párkrát rozbije kolena a nos.

 


Británie povolila vytváření lidsko-zvířecích embryí

23. 5. 2007  (job) 

Britská vláda povolila vytváření hybridních embryí z lidského a zvířecího genetického materiálu. Rozhodnutí vyvolalo rozporné reakce nejen mezi britskými vědci. 


Čeští katolíci: představy a skutečnost

18. 5. 2007  Jiří Zajíc, Petr Třešňák

Lidé mají představu, že by stačilo "zavelet" - a něco podstatného by se v této komunitě změnilo. Jen tak mohou vytvářet spekulace o tom, co by mohl ten či onen kardinál, arcibiskup či jiný privilegovaný představitel říct, prohlásit, rozhodnout - a došlo by k nějaké podstatné změně. Nedošlo.


Změna může přijít jen zdola

Rozhovor s biskupem V. Malým

16. 5. 2007  Jáchym Topol, Petr Třešňák

Máte pocit, že v tuto chvíli církev potřebuje nějakou zásadnější reformu?

Šancí byl sněm před dvěma lety, ale ten zůstal na poloviční cestě. Byla především zabržděna diskuse o některých důležitých tématech, jako je postavení kněze. Teď je třeba spíše povzbuzovat lidi ve farnostech, aby převzali více spoluzodpovědnosti za tvář jejich farností, tam vidím šanci. Nějaké strukturální změny shora lze teď těžko očekávat.

 

 


Ocenění knihy Proměněné sny 

10. 5. 2007  (ml) 

Cenu Magnezia Litera za publicistiku obdržela v letošním roce Petra Dvořáková za knihu Proměněné sny s podtitulem Deset rozhovorů o iluzích a deziluzích, které přináší víra. Útlá kniha Proměněné sny Petry Dvořákové nepůsobí na první pohled výjimečně. Mimořádný je okruh zpovídaných osob, které jsou pravým opakem mediálních celebrit. Pohnuté životní příběhy a niterná dramata deseti zdánlivě bezvýznamných současníků spojuje pokaždé trochu jinak zproblematizovaný vztah k Bohu.

 

 

 

 


Havlíčkobrodský případ a eutanázie

Zůstane tento případ ojedinělý?

27. 4. 2007  Michaela Freiová

Fakta o případu zdravotníka havlíčkobrodské nemocnice, který usmrtil několik pacientů, se objevují v médiích s dalšími a dalšími upřesněními. Počet mrtvých zatím stoupl z 8 osob na 11, ke kauze se vyjadřují právníci i psychiatři. Obhájci eutanázie v této souvislosti už několikrát médiím sdělili, že tento případ se nemá s eutanázií spojovat. Argumentují tím, že pacienti nebyli usmrceni na vlastní žádost, a že jejich stav takovou žádost neodůvodňoval. 

 

 


Seminář Sdílená náboženská identita

26. 4. 2007  (get) 

24. seminář zájemců o teologii na téma Sdílená náboženská identita pořádaný Institutem ekumenických studií v Praze se uskuteční ve dnech 27. a 28. dubna 2007 v prostorách VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2.


Agenti v církvi byli záludní

Rozhovor s Marií Rút Křížkovou o roli křesťanů v disentu, o katolické církvi a jejím vyrovnání s minulostí 

25. 4. 2007  Filip Pospíšil, Petr Blažek 

Kardinál také vysvětluje zřízení historických komisí pro zkoumání nedávné minulosti v Polsku. Myslíte si, že by měly smysl i u nás? - Jde o to, kdo by v nich byl. Měla by to být instituce nezávislá na církvi. Naše zkušenosti, kdy se například tato otázka nesměla otevřít ani na 2. plenárním sněmu české a moravské katolické církve v roce 2005, ukazují, že tu byly různé tlaky ze strany biskupů, aby se o tom mlčelo. 

 


O čem se mluví: Není důvod zakazovat starý ritus

Kard. Bertone potvrdil zprávy o připravovaném motu proprio

24. 4. 2007  Johana Bronková

Hodnota koncilní liturgické reformy zůstává netknuta. Abychom ale nepřišli o velké liturgické dědictví zanechané sv. Piem V. a aby bylo naplněno přání těch věřících, kteří chtějí navštěvovat mše sloužené podle tohoto ritu, v rámci Misálu publikovaném v roce 1962 papežem Janem XXIII., s jeho vlastním kalendářem, (třeba říci, že) neexistuje žádný platný důvod k tomu, proč by kněží na celém světě neměli mít právo celebrovat touto formou. 

 

 


Jeden cíl, ale z mnoha směrů

VII. pěší pouť na Velehrad 20.-25. srpna 2007

20. 4. 2007  P. Jan Peňáz 

Velehrad se kolem svátku sv. Cyrila a Metoděje začátkem července stává cílem poutníků přicházejících z mnoha směrů na pravidelné Koncerty lidí dobré vůle. Přejeme si, aby Velehrad ožil častěji, proto tam chodíme společně pěšky ze Znojemska, Vysočiny a dalších míst. Chodíme až na konci prázdnin, když už jsou všechny tábory a chaloupky skončené. Vycházíme v pondělí, aby na zakončení v sobotu mohlo přijet co nejvíce lidí, a v neděli abychom už mohli být ve svých farnostech. Takto jsme na Velehrad putovali už šestkrát, každý rok nás přibývá. Loni nás bylo přes čtyři sta, bylo to z osmi směrů. 


Katolíci po odchodu Vlka

19. 4. 2007  Petr Třešňák 

Česká katolická církev je jako světadíl, jehož nejzajímavější obyvatelé se přestěhovali na drobné ostrůvky u pobřeží. Ponechali si sice pas své domoviny, ale energii investují jinde. 


Sestupování Svatého Světla

18. 4. 2007  (noe) 

V neděli 22. dubna uvede TV Noe působivý dokument režisérky Svatavy Marie Kabošové s názvem Jeruzalém - Svaté Světlo. Autorka v něm vypráví o tom, jak sama navštívila v roce 2000 Jeruzalém a stala se svědkem sestoupení Svatého Světla. Tehdy ještě jako nepokřtěná - očima pohana - prožila tuto zvláštní metafyzickou zkušenost. 


Věřím ve vzkříšení mrtvých

10. 4. 2007  Richard Čemus 

Poslední měsíce jsou sdělovací prostředky plné různých «odhalování spolupráce» s StB, či jejími obdobami v ostatních státech bývalého socialistického bloku. Patří to k vyrovnání se s minulostí; je bolestné a může trvat dlouho; v Německu ani 60 let po válce není u konce a i v Itálii se některé kapitoly válečné a poválečné doby, jako například vraždy kněží organizované «hrdinnými» partyzány, opatrně otevírají až nyní. Bortí se národní mýty a ideologické pojetí dějin, které bude zapotřebí vždy tehdy poopravit, či zčista přepsat, až se zjistí, «jak to vlastně bylo». A možná se to na tomto světě nikdy nedovíme. O těch druhých! Protože o sobě každý ví, kdy a kde selhal, kdy mohl říci ano — ano, ne — ne, šel ale raději od jednoho kompromisu k druhému, až nakonec zabředl ve «spolupráci» se zlem. A svědomí mu to připomíná, i když o něm nikdo nepíše v novinách a nejsou na něj zaostřeny televizní kamery.


Přání

8. 4. 2007  (red)

Požehnané Velikonoce přeje všem čtenářům redakce Listáře.


Evropa bez hodnot znemožňuje integraci

4. 4. 2007  Francis Fukuyama 

Moderní liberální společnosti v Evropě a Severní Americe mají tendenci oslabovat vlastní identitu. Mnohé opěvují svůj pluralismus a multikulturalismus, přičemž mají za to, že jejich identita spočívá vlastně v tom, že vůbec neexistuje. Skutečností však zůstává, že národní identita je stále jakousi DNA všech soudobých liberálních demokracií. 

 

 


Ať žije politika!

29. 3. 2007  Milan Glaser 

"Mezi mnohými panuje dojem, že některé kapitoly evropského projektu byly "sepsány", aniž by byla brána v úvahu očekávání občanů," - řekl papež tuto sobotu u příležitosti výročí podepsání Římských smluv. A padla přitom i další slova: o křesťanství jako nikoli jediném, ale přesto podstatném prvku evropské identity, kterou Evropa sama zpochybňuje až do té míry, že vykazuje příznaky "svérázné apostaze od sebe samé"; a také o tom, že "z demografického hlediska vykročila Evropa na cestu rozloučení se s dějinami". 


Komentář k Prohlášení ČBK k případům spolupráce duchovních s StB

22. 3. 2007  Jan Konzal

Nevěřím, že co provinilec, to i kajícník. Kdo se nekál, ani neměl důvod se přihlašovat k pohovoru. A kdo se přihlásil, možná sehrál divadlo - možná před ordinářem, možná i sám před sebou. Skandály ještě po patnácti letech od převratu naznačují, že kajícníků je méně než provinilců. Pokud někdo své selhání nejprve veřejně popírá, později donucen fakty kličkuje polopravdami a nakonec své jasně prokázané selhání aspoň bagatelizuje, ten není kajícníkem, ale hazardním hráčem. Takoví mají občas i pozoruhodný úspěch ve veřejném mínění.

 


Práce v Čechách je pořád o hledání nových cest pastorace

21. 3. 2007  Jan Uhlíř

Druhá část rozhovoru se Zbigniewem Czendlikem 

Tady v Česku se mi líbí na církvi to, že mi vytváří určitý prostor, ve kterém můžu improvizovat a hledat způsoby, jak lidi oslovit - řekl bych, že tady je církev spontánnější. Proto se mi tady v Čechách a mezi lidmi moc líbí, je to pořád o hledání nových cest a způsobů evangelizace, pastorace... Já evangelizovat neumím, ale možná se mi aspoň v malém daří trochu preevangelizovat, tzn. měnit obraz církve, obraz víry a Pána Boha v lidech - že On není ten, kdo nám něco bere, není ten, kdo nám život komplikuje, ale ten, kdo nám pořád něco dává, kdo nás pořád obohacuje, a je tím, kdo nás miluje.

 


Církvím v Česku přeji revoluci

20. 3. 2007  Tomáš Dittrich  

Když někdo podvádí vlastního partnera, v případě biskupa Bicana svou manželku, je to chápáno jako morální pochybení i mezi lidmi, podle kterých praktikování homosexuality není v rozporu s křesťanstvím. V tom však nevidím hlavní problém.

 

 

 

 


O ekologii mediálního prostředí

14. 3. 2007  Milan Glaser 

Ideologická propaganda a indoktrinace již dávno není omezena na jediný stát či blok států jistého politického zabarvení. Neznamená to však, že neexistují masové a přitom jednotné projevy určitého ideologického ovlivňování. Jeho námětem není recept na vytvoření spravedlivého společenského zřízení, jak to známe z minulosti. Jeho obsah je z politického hlediska nadstranický. Zůstává však relativisticky tendenční, pokud jde o to, přiznat člověku možnost poznat pravdu a uvěřit v pravdu.


Neuznávám mýtus unaveného faráře

Rozhovor se Zbigniewem Czendlikem - farářem, kterého jeho práce baví

8. 3. 2007  Jan Uhlíř

Farnost má tak bohatý život, jak si to ve farnosti zařídíme, nemůžeme čekat, že nás někdo bude bavit a něco pro nás organizovat. Je to vyloženě na lidech. A posláním kněze je vytvářet lidem určité zázemí a prostor, aby se mohli sami realizovat. To je nejdůležitější: nechat lidem prostor, nechat jim určitou zodpovědnost.

 

 


Spolupráce

13. 2. 2007  P. Jan Peňáz 

Jak krásné slovo! Jak je zneužíváno!Jak bylo pěkné, když Bolku Polívkovi, který se ve filmu Zapomenuté světlo díval na svůj hořící kostel, řekl jeden z hasičů: "Nebojte se pane faráři, lidi vám pomůžou, kostel se opraví." Jak je opravdu pěkné, když si lidé pomáhají, spolupracují. Jak musím děkovat za všechny spolupracovníky a spolupracovnice, bez kterých by naše farnosti nežily a budovy nebyly tak pěkné. Jak však bylo toto slovo zostuzeno vinou tajné bezpečnosti v bývalých komunistických zemích. Ani 17 let po 17. listopadu se nemůžeme zbavit následků toho, jak jsme se nechali opít laciným, ale jedovatým vínem laciných slibů.

 

 


Řezenská přednáška položila základy dialogu mezi církví a islámem

9. 2. 2007  Samir Khalil Samir 

Tolik kritizovaná přednáška Benedikta XVI. v Řeznu ve skutečnosti vytvořila účinný model křesťansko-islámského dialogu. Odmítnutí násilí, láska k pravdě, interpretace, misijní poslání - jediná cesta, jak překonat banální dialog tolerance, který hlásají mnozí muslimové i nemálo katolíků.

 

 


Když svádí Bůh

Reportáž z ženského kláštera

6. 2. 2007  Petra Hudcová

Znakem + začínají sestry benediktinky své dopisy, zprávy a SMSky. Není to jen formalita; hledání toho, čemu se říká křesťanská láska, je ve Veniu cítit nejen v modlitbě, ale především v chování k druhým a ve vztazích sester samotných. Když matka představená rozpačitě přijímá přednost ve dveřích, kterou jí dává jedna ze starších sester, když jindy s laskavým pohledem plným něhy otevírá dveře sestře o holích, říkám si, kolik manželů tohle ještě po deseti, dvaceti, padesáti letech manželství umí. Že tady možná opravdu pořád působí ten pramen, který se tak těžko hledá, ještě složitěji udržuje a příliš snadno ztrácí. Že klášterní život je jednou z možných cest k tomuhle tajemství, i když cestou na první pohled extrémní a těžko srozumitelnou.

 


Návštěva Ministerstva vnitra

Kolik zmatků někdy nadělají někteří novináři!

5. 2. 2007  Miloslav kardinál Vlk 

Byl jsem doslova ohromen, když jsem si zde v Římě přečetl na internetu, co si některé noviny a jejich /zlomyslní/ novináři navymýšlejí. Takže jsem svou návštěvu na MV téměř nepoznával. Jejich překroucení celé záležitosti velice poškozuje církev. 


Jsme stále decimováni padesáti lety komunismu

Rozhovor s královéhradeckým biskupem Dominikem Dukou OP

24. 1. 2007  Matyáš Zrno 

Po velkých pronásledováních v době svatého Augustina došlo k velkému sporu kvůli těm, kteří nešli obětovat bohům, ale nechali si vystavit falešné potvrzení. Říkalo se jim libelatici, "lístečkáři". A pak tu byli ti, kteří skutečně obstáli, donatisté. Šli do vězení nebo dokonce položili hlavu na špalek. Církev se v této kauze rozdělila. Donatisté tvrdili, že tito libelatici nemají v Církvi žádné místo. Vystoupila autorita, kterou byl a je svatý Augustin, a řekla: "I pro ty, kteří pochybili a činí pokání, je v Církvi místo."

 

 


O čem se mluví: Kauza varšavského metropolity

10. 1. 2007  Johana Bronková 

Prvními viníky jsou nepochybně ti, kdo za křiku a šikany nutili mladé a nezkušené lidi ke špinavé spolupráci, a společnost by si měla dát tu práci a ukázat na ně ještě jednou prstem. Zároveň je ale naprosto legitimní požadovat, aby ti, kdo káží víno, víno také pili - a naopak. 


Příběh kněze upoutaného na lůžko

28. 12. 2006  Gabriela Božilovová

Možná si občas po anglicku říkáte, že situace je beznadějná, nikoli však vážná. Toto je příběh člověka, který dokázal najít východisko i přesto, že jeho situace byla beznadějná i vážná zároveň.


Vánoční přání

25. 12. 2006  Redakce

Radostné prožití svátku narození Ježíše Krista a vše dobré v nadcházejícím roce 2007 přeje redakce Listáře.

 

 

 

 


S agenty StB jsme se uspokojivě nevyrovnali

21. 12. 2006  Miloslav kardinál Vlk 

S tématem spolupráce s StB se dodnes dobře nevyrovnala celá naše společnost. Týká se to samozřejmě také církve, která je její přirozenou součástí, přestože jsme se touto palčivou otázkou začali zabývat ihned v roce 1990. 

 

 

 

 


Církev a STB - zamyšlení

21. 12. 2006  Petr Příhoda 

Kněz, který se zapletl s STB, skýtá příležitost církev skandalizovat. Někteří katolíci, laici, kněží i biskupové u nás, na Slovensku, v Maďarsku i Polsku, si to vykládají právě takto. Je to útok nepřátel církve. Někdy je to pravda. Někdy je to jinak. Ta mediální dotěrnost může být i testováním církve. Církev chce být morální autoritou. Netřeba dokládat, že naše veřejnost, především mladší generace, jí nedůvěřuje, proto jí zkouší, jakoby říkala: Vyzýváte k mravní dokonalosti. Dokažte tedy, že to myslíte vážně. 


Polská média glosují 15. výročí rádia Maryja

19. 12. 2006  Rostislav Matulík  

Polský týdeník Przekrój píše o 15. výročí kontroverzního polského rádia Maryja a jeho zakladateli a řediteli, páteru Tadeuszi Rydzykovi. Jeden z nejvlivnějších Poláků dneška pomohl na svět desítkám poslanců, dvěma premiérům a jednomu prezidentovi.

 

 

 


Na mnogaja ljeta

Otci kardinálovi Tomáši Špidlíkovi

18. 12. 2006  Richard Čemus 

Otec kardinál Tomáš Špidlík se dožívá 17. prosince v plné svěžesti 87 let.

 

 

 


Církev se brání pravdě

15. 12. 2006  Bob Fliedr 

Bob Fliedr komentuje spolupráci některých římskokatolických kněží s StB. K článku jsou připojeny i reakce arcibiskupa Jana Graubnera a biskupa Dominika Duky.


Ani svatí nejsou ušetřeni dobrodružství aneb pronásledování ještě po tisíci letech

12. 12. 2006  Ing. arch. Martin Tomešek 

Není tomu tak dávno, co Česká televize vysílala dokument "Hon na svatého Maura" o pátrání po neznámém pokladu - exkluzívní detektivně špionážní kauzu 80. let v dokumentu Zory Cejnkové. Dokumentární film vysílala ČT 2 v neděli 8. října v rámci večera na téma "Jak se hledají poklady". Osobně jsem celý příběh prožíval více než napínavou detektivku, i když jsem věděl, o co se jedná a jak vše skončí. 


Církev a STB

8. 12. 2006  Daniel Raus 

V právním státě existuje presumpce neviny, což znamená, že člověk je považován za bezúhonného až do okamžiku, kdy soud potvrdí jeho vinu. Současně ale platí - nebo by měl platit - nepsaný úzus opaku, tedy jakési "presumpce viny", a to pro osoby, zastávající významné postavení. V praxi to znamená, že když je politik nebo představitel obchodní společnosti nařčen například z korupce či jiného zločinu, rezignuje na svou funkci až do chvíle, kdy se prokáže jeho nevina. Dobré jméno organizace či úřadu je totiž vyšší hodnotou než jeho momentální prospěch. 


Stín StB nad církví

8. 12. 2006 Václav Drchal

Podle odhadů LN v církvi stále působí až několik set lidí, kteří se zapletli s komunistickou tajnou bezpečností. Řada věřících i odborníků církev kritizuje, že se s tímto dědictvím éry před listopadem 1989 nikdy nevypořádala. Pro nejvyšší představitele české katolické církve je to i sedmnáct let po roce 1989 mimořádně citlivá záležitost. Svědčí o tom ostatně i reakce kardinála Miloslava Vlka, který odmítl včera odpovědět na všechny otázky, jež mu v této souvislosti LN položily. "Můžete říct, že jste nám dali prostor, ale že jsme ten prostor nevyužili," řekl pouze Vlk.


"Nesu pozdrav z Budějovic"

6. 12. 2006  Václav Drchal

Komunistickému Československu se v 80. letech podařilo nasadit svého agenta přímo do centra katolického světa - do Vatikánu. Byl jím historik František (Jindřich) Holeček, který je dnes knězem řádu paulánů v Česku. Holeček, pro kterého StB používala krycí jména Čeřich nebo Juvan, také mimo jiné v roce 1992 stál v čele papežské komise, která přezkoumávala proces s Janem Husem.

 

 

 


Mnozí neuměli estébáka vyhodit

6. 12. 2006  (drv)

Pro život v katolické církvi je typické, že člověk otázky svého svědomí neřeší veřejně, ale osobně. Což znamená, že v naší diecézi byli kněží vyzváni, aby se svým biskupem mluvili o svých věcech a svých vinách. To se dělo. Občas se nějaké sesazení člověka z významného postu na méně významné stalo, ale mnohdy ho nebylo sesadit kam. 


O tom, jak se rozplynula nedůvěra

Zhodnocení apoštolské cesty Benedikta XVI. do Turecka

4. 12. 2006  Josef Koláček

Ve svých odlišnostech stojíme tváří v tvář víře v jediného Boha; kéž nás Bůh osvítí a dá nám najít cestu lásky a pokoje.


Svoboda projevu v Evropě

29. 11. 2006  Šárka Daňková 

V Evropě jakákoliv diskuse o menšinách okamžitě degeneruje v souboj mezi samozvanými vůdci těchto komunit, veřejnými ochránci jejich práv, policií, soudy a právem. Je možná těžké usmířit obě strany těchto sporů. Ale Evropané založili a vypěstovali kulturu, právní systém a instituce, které mají na všechny tyto debaty přímo mrazivý efekt. Vést tak jakékoliv smysluplné diskuse je potom velmi obtížné. 


Jsou ženy v katolické církvi diskriminované?

22. 11. 2006  Milan Badal

Škodolibý nezodpovědný pisatel odpovědi by asi odpověděl: "To víte, že ano, a dokonce je to horší, než myslíte." Na podporu svého tvrzení by určitě mimo jiné uvedl výrok apoštola Pavla o tom, že žena má ve shromáždění mlčet. Kromě toho, že bych tím "nadzvedl" řadu čtenářek, jistě by ani biblisté nesouhlasili, abych vytrhával věci z kontextu a uváděl dobově podmíněné výroky jako hlas Boží.


Demografická sebevražda

22. 11. 2006  Johana Bronková 

Tématem knihy Marka Steyna je to, co Jan Pavel II. nazýval už od roku 1985 "demografickou sebevraždou" našeho kontinentu. V žádné ze zemí západní Evropy nedosahuje dosahuje porodnost minimální úrovně, která podle demografů zajišťuje zachování populace, tzn. 2,1 dětí na ženu. Itálie, kde na jednu ženu připadá 1,2 dětí, směřuje ke světovému prvenství, s nejnižším počtem narozených dětí. To by ovšem už směle držela, pokud by se nezapočítávaly děti přistěhovalců. V těsném závěsu za Itálií soutěží o smutný primát Španělsko a Německo... Římské impérium nepadlo proto, že by se jeho hranaté legie staly méně hranatými, ale protože rozšířená praxe potratů a zabíjení novorozeňat způsobila, že římští legionáři už zkrátka nebyli. Do armády se odváděli barbaři, spěšně prohlašovaní za římské občany. A když si barbaři všimli, že jich je většina, zmocnili se vlády.


Promeškané příležitosti českobratrských evangelíků

21. 11. 2006  Jan Zeno Dus 

Vládnoucí komunisté nabídli evangelickému vedení tichou dohodu: Samozřejmě budeme Vaši náboženskou víru a tedy i Vaši církev cílevědomě potlačovat, až do úplného zániku i víry i církve, abychom splnili důležitý bod svého programu, očistit společnost od náboženských přežitků. Ale nebudete-li našemu státnímu zřízení odporovat, ani konspirativně, natož otevřeně, a také, budete-li Vašim souvěrcům na Západě potvrzovat, že se těšíte plné náboženské svobodě, odměníme tuto Vaši vstřícnost vůči nám tím, že budeme Vaši církev potlačovat pomaleji a tedy šetrněji. 


Ty naše antikomunismy...

20. 11. 2006  Petr Příhoda

Lze být dobrým Čechem (nebo třeba dobrým křesťanem), a přesto odmítat jisté projevy češství nebo křesťanské zbožnosti. Právě tak lze být antikomunistou, a přesto mít vůči jistým projevům antikomunismu výhrady.


Tak slabí, tak ubozí

17. 11. 2006  Petr Dudek

Komunisté vládli v Československu čtyřicet let. Mnozí nekomunisté považují tyto roky z důvodů, které lze dobře pochopit, za ztracené, ukradené. Najdou se ale i takoví, kteří komunistické ideologii vždy celým srdcem vzdorovali, a přece pro ně doba nesvobody nebyla dobou uloupenou, dobou, s níž by se museli dlouho a složitě "vyrovnávat". Sestra Reconciliatrix Špringlerová je jednou z nich. "To byla moje cesta, tak to dopustil Pánbůh a mě to obohatilo."


Falešný obraz

16. 11. 2006  Jan Drápela

Všichni jsme za normalizace věděli, že tehdejší seriály jsou lživé, že jsou to jen pohádky, které mají se skutečností shodný jen líbivý povrch, ale přesto jsme se mnozí na ně dívali rádi. Člověk si mohl říkat: Vždyť ono to není tak špatné, jak to prožívám. Asi se ve své životní zkušenosti pletu, asi jsem výjimka. Tady přece vidím, že se tu přece jen dá žít. 


Chtěl jsem umřít sám sobě

Autogramiáda P. Františka Lízny SJ

31. 10. 2006 Jan Mazanec, Igor Kyselka

Dne 31. října 2006 se v Brně uskuteční autogramiáda P. Františka Lízny v souvislosti s vydáním knihy s názvem Musím jít dál. Při této příležitosti přinášíme rozhovor s o. Františkem.

 

 

 

 


Islám začíná argumentovat o neslučitelnosti násilí a islámu

Na okraj otevřeného dopisu 38 muslimských intelektuálů Benediktovi XVI.

27. 10. 2006  Milan Glaser 

38 významných muslimských učenců zaslalo papeži Benediktu XVI. otevřený dopis. Jde zajisté o přinejmenším kulturní formu dialogu, kterou je třeba už jen proto ocenit. Pisatelé jednoznačně odsuzují zavraždění řeholní sestry v Somálsku ze 17.září a "jakýkoli jiný akt násilí na jednotlivcích", který "by měl být reakcí na papežovu přednášku" a tvrdí, že "je naprosto mimo islám".


Výslech - Jan Matějka

24. 10. 2006  (ln)

Katolická církev již několik týdnů spravuje katedrálu svatého Víta v Praze. Kanovníka arcijáhna a děkana Metropolitní kapituly u sv. Víta se ptali on-line čtenáři LN. 


Musím jít dál

4 404 286 kroků P. Františka Lízny za svatým Jakubem

23. 10. 2006  (mh) 

V nakladatelství Cesta vychází kniha P. Františka Lízny s názvem Musím jít dál. 

 

 

 

 


Papež vyloučil muslimy z Evropy

20. 10. 2006  Tariq Ramadan 

Bylo to od muslimů moudré a spravedlivé, když se urážejí nad jedním citátem prostě proto, že ho pronesl papež, a přitom ignorují každodenní otázky, jimž čelí posledních pět let - ohledně významu slova džihád a ohledně užití síly? Benedikt je muž své doby; i otázky, jež muslimům pokládá, jsou ze současnosti. Měly by být zodpovězeny jasně, se solidními argumenty. Pro začátek bychom tedy neměli akceptovat, aby se džihád nadále překládal jako "svatá válka". Měli bychom vysvětlovat islámské principy legitimního odporu a islámskou etiku v konfliktních situacích. 


Zabila nadaného studenta StB?

16. 10. 2006 Ivana Svobodová

Student architektury, filozof, prozaik a básník Pavel Švanda zahynul asi 3. 10. 1981 za nevyjasněných okolností v propasti Macocha. Jeho blízcí i někteří přátelé jsou přesvědčeni, že jeho smrt způsobila StB, jiní se domnívají, že to byla sebevražda.

 

 

 

 


Církev: nejasno kolem agentů

12. 10. 2006  Marie Rút Křížková 

Mnozí lidé, kteří nahlédli do svých svazků vedených na ně komunistickou Státní bezpečností, byli často zděšeni. Donášeli na ně agenti, kteří patřili mezi osoby blízké a vážené. Ještě větší šok zažívají věřící, když najdou svědectví o tom, že zájmu bezpečnosti napomáhali i duchovní v jejich okolí.

 

 

 


Nedostatek římskokatolických kněží

11. 10. 2006  Vladimír Málek, Jeroným Klimeš

Když lidé potkávali Krista, tak potkávali člověka, který přinášel odpovědi na jejich životní otázky, a který řešil jejich životní situace a lidi získával tím, že byl charismatická osobnost, která získávala lidi pro budování Božího království. Kdybychom dnes měli kněží tohoto kalibru, tak samozřejmě tito kněží budou pro ně symbolem Krista a budou je přirozeně táhnout za sebou a zvát k následování.


Hlavní silnice na Novosibirsk

10. 10. 2006  (bol) 

Určeno všem těm, kteří jsou nespokojeni se stavem naší silniční/dálniční sítě.

 

 


Michael Gerson - člověk, který psal Bushovy projevy

6. 10. 2006  Daniel Raus 

Hlavním námětem rozhovoru je otázka, jak se mohou angažovat křesťané v politice. Na otázku, co si bude nejvíc pamatovat z období, stráveného v Bílém domě, odpovídá Michael Gerson příběhem z africké Namibie. Tam se setkal se šestiletou dívkou, která se narodila jako HIV-pozitivní a její rodiče jí dali jméno "Na světě není dobro" - předpokládali totiž, že dítě hned po narození zemře. Dívka se ale uzdravila díky financím, které pocházely z fondu amerického prezidenta. ... "Tyhle věci budu vyprávět mým dětem", říká Michael Gerson, "věci, kvůli kterým má politika smysl".


Papežův pokus být svobodný

5. 10. 2006  Johana Bronková 

Robert Redeker, profesor filosofie na francouzském gymnáziu přišel o práci, po té, co napsal článek pro deník Le Figaro. Připomíná vám to zprávy zahraničního rozhlasu z komunistického Československa? Ne. Stalo se to ve svobodné, demokratické Francii, nepřestávající skloňovat volnost, rovnost a bratrství.


Narodila se jako muslimka, stala se křesťankou a teď chodí po soudech

Případ Lin Joy ukazuje Malajsii na rozcestí mezi islamizací a sekulárním státem

3. 10. 2006  Daniel Raus 


Papež a Turci

Cesta Benedikta XVI. bude zajímat i politickou Evropu

2. 10. 2006  Bob Fliedr 

Benediktova listopadová návštěva Turecka bude zřejmě nejpolitičtější papežskou cestou od roku 1979. Tehdy Jan Pavel II. v Polsku povzbudil kritiky režimu, a ti v následující dekádě nastartovali politické změny v celé střední a východní Evropě. Německý papež má úkol komplikovanější: navázat jím proklamovaný dialog s rozjitřenými muslimy v zemi, která už dlouho usiluje o vstup do Evropské unie. 


Žiješ, protože tě rodiče chtěli

2. 10. 2006  Zdeňka Rybová

Nikoliv ojediněle, a nikoliv pouze na diskusi kolem kampaně HPŽ ČR, zůstává ve vzduchu viset otázka: od kdy je člověk člověkem a proč do 12. týdne můžeme v naší zemi provést potrat na žádost (a zdá se, že nezabíjíme člověka, nezabíjíme plnohodnotnou lidskou bytost), zatímco o den později již potrat není možný, protože - zdá se - zázrakem vzniká člověk...


O čem se mluví: S kým vlastně vedeme dialog?

2. 10. 2006  (job) 

Téma otevřené Benediktem XVI. na setkání s představiteli islámského světa v Catelgandolfu má ohlas v týdenním cyklu pořadů na čtvrtém kanálu italské televize. První díl pořadu "Antipatico" vystartoval věru ostře: citací z Koránu vyzývající k vraždění nevěřících. 


Rozvod? V polovině rodin

29. 9. 2006  Jitka Moťková

Před rozvodovým soudem končí až padesát procent středomoravských manželství. Vypadá to, že lidé už sňatky neberou tak vážně. Přibývá navíc lidí, kteří se rozvádějí po deseti a více letech společného života.


Tajemství papežova poselství

27. 9. 2006  Jan Žižka

Vím, že islám znamená mír, prohlásil svého času papež Jan Pavel II. Vůči muslimům chtěl být především vstřícný. A co vlastně na stejné téma nyní řekl jeho nástupce, Svatý otec Benedikt XVI.? To je i pro odborníky taková malá záhada.


Religionista: Papežův výrok musí vnímat muslimové jako epizodu

26. 9. 2006  (krd) 

Přednáška, v níž papež Benedikt XVI. použil středověký citát spojující islám s násilím, za což sklidil bouřlivé nesouhlasné reakce muslimů, byla podle religionisty Víta Machálka možná necitlivá, ale měla by být vnímána jako málo významná epizoda. Podle jeho názoru byla papežova slova vytržena z kontextu jeho vystoupení a především z kontextu velice vstřícného postoje katolické církve vůči islámu za posledních více než čtyřicet let, na kterém se ani dnes nic nemění.

 

 


Dobré rady a peníze

8. 9. 2006  Josef Koláček 

Nikdo nepřijímá rady, ale všichni jsou ochotni přijímat peníze. Pak není pochyby, že peníze platí víc než rady.

 

 

 

 


Sv. Matka Marie Skobcová

6. 9. 2006  Valere De Pryck

O životě naplněném láskou k bližnímu

 

 

 


Úklid v Paláci Charitas

Lidovci zachovali kredit demokratické strany s pamětí

30. 8. 2006  Bob Fliedr

Určitě platí, že mezi lidovci je hodně důchodců a partaj se o přísun nových tváří moc nestará; na druhé straně ale právě tito pamětníci, kdysi tvrdě perzekvovaní vládnoucími komunisty, jsou spolehlivými garanty toho, že KDU-ČSL si dnes s KSČM nezadá. Právě oni a jejich potomci nejhlasitěji protestovali proti vstupu křesťanských demokratů do vlády podporované komunisty. Jejich zásluhou dnes lidovci mají více než kterákoli jiná demokratická strana u nás kredit partaje s pamětí. V době, která lidem čím dál neomaleněji vnukává, že zapomínati je lidské, to není špatná výbava.


Mediální šum a skutečnost

3. 8. 2006  Martin Horálek 

V listopadu minulého roku zachvátila francouzská města vlna nepokojů a rabování. Při mnoha příležitostech bylo opakováno, že nepokoje jsou nábožensky motivovány a v pozadí stojí islámští radikálové. Ve skutečnosti právě náboženští představitelé muslimů ve Francii upozorňovali, že problém rabujících mladíků spočívá v tom, že nemají prakticky žádný vztah k jakémukoliv náboženství, islám nevyjímaje. 


Byl jsem vězněm v Božím domě

2. 8. 2006  Luděk Navara

P. Jan Zemánek vzpomíná, jak se klášter v Králíkách v 50. letech změnil na vězení.


Svatogorazdovské putování

1. 8. 2006  (ham)

Na svátek sv. Gorazda jsme putovali po místech spojených s úctou ke sv. Gorazdovi. 

 

 

 

 

 


Inkulturace

Páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka

11. 7. 2006  O. kardinál Tomáš Špidlík

Kam až, do jakého stupně se má církev přizpůsobit historickým a místním okolnostem, ve kterých vykonává svou misijní funkci? Jak se uchránit nebezpečí relativismu, který ohrozí věrnost v dogmatech a v morálce? Ale z druhé strany musí být církev vždycky připravena přiblížit se všem, aby všechny zachránila podle příkladu apoštola Pavla, který píše: „Stal jsem se všechno všem, abych všechny zachránil“ (2 Kor 9,22).

 


Polsko hraje se svazky

10. 7. 2006  Maciej Ruczaj

Pro jedny projev mccarthismu, pro druhé osvobozující očista. Tak se dělí názory na chystané lustrace novinářů.

Jde o aktuální téma číslo jedna, které zasahuje nejen politiku, ale i média či církev. Obě strany sporu se shodují v tom, že současný stav omezeného přístupu ke svazkům vede pouze ke stupňování afér a pomluv. Neshodnou se však na jeho řešení. Zda, jak říká Mokrosińska, "musíme svazky otevřít jednou a provždy", nebo zda, jak s nadsázkou navrhl lublinský biskup Jozef Źyciński, by nebylo lepší archivy tajné policie prostě spálit.


 

Nejnovější zprávy z rubriky Různé najdete zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci