Zpravodajství (nejen) z křesťanského světa

Archiv - rok 2007


 

Nejnovější zprávy najdete zde.
Některé další zprávy můžete najít též v rubrice Ekumenismus 

 


Benedikt XVI. připomněl ekumenickou roli Papežského východního institutu na setkání s jeho členy

13.12. 2007  (mig)

"Moudrost křesťanského východu obohacuje všechny", řekl Benedikt XVI. na audienci asi 280 členům, přednášejícím i studujícím Papežského východního institutu a také ke členům Kongregace pro východní církve u příležitosti 90. výročí založení obou těchto institucí. Není bez zajímavosti, že na Papežském východním institutu, který byl pět let po svém vzniku svěřen do péče Tovaryšstvu Ježíšovu, působilo v průběhu 20. století až do dnešní doby nepřetržitě celkem deset českých jezuitů, z nichž nejznámější je bezesporu otec kardinál Tomáš Špidlík.


Film s kardinálem Špidlíkem se představí v Praze

7. 12. 2007  (jes) 

Nový dokumentární snímek Jiřího Holny a Jolany Havelkové "Slovo a obraz podle Tomáše Špidlíka" se představí divákům v české metropoli 9. a 12. prosince. Kardinál Špidlík ve snímku hovoří o vztahu víry a umění. "Snažil jsem se sledovat linii významu víry pro umění a umění pro víru," říká autor Jiří Holna. "Ve Špidlíkových výpovědích se dotýkáme různých tvůrčích oborů a jejich duchovní dimenze. A dozvídáme se to podstatné, jaký to má význam pro šíření radostné zprávy o životě Kristově.

 

 


Pulec, králík a duch svatý

4. 12. 2007  (hr) 

Česká televize tento týden uvede dokument režiséra Filipa Remundy s názvem Pulec, králík a duch svatý. Film pojednává o pravoslavném knězi Liboru Halíkovi, který již několik let protestuje před brněnskou porodnicí proti potratům.

 

 


Výstava fotografií ze Svaté Hory Athos

30. 11. 2007  (mh) 

Moravské zemské muzeum ve spolupráci s farním úřadem při pravoslavném chrámu svatého Václava v Brně pořádá výstavu fotografií Ivana Janošíka s názvem Slovanské kláštery na Svaté Hoře Athos. 

 


Omluva za spolupráci se Státní bezpečností

29. 11. 2007  (kt) 

Redakce Katolického týdeníku obdržela v minulém týdnu list kněze a historika P. Františka J. Holečka OM. V předchozích měsících zveřejnila média informace o jeho spolupráci s bývalou komunistickou Státní bezpečností. V této souvislosti, jak uvádí, se rozhodl s vědomím generálního představeného učinit prohlášení. 

 

 

 


Mons. Ravasi: Odmítat eutanázii, ale odporovat také neúměrným léčebným procedurám, které nepovedou k vyléčení

22. 11. 2007  (MaS)

Na kongresu "Pastorační péče o nemocné v pokročilém věku" vystoupil také předseda Papežské rady pro kulturu mons. Gianfranco Ravasi, který připomněl, že bývá překračována hranice mezi tím, co je v léčbě nutné a nezbytné. Eutanázii je třeba odsoudit, ale přílišná terapeutická péče pacientům také škodí. 

 

 

 


Kněží odcházejí, kněží se vracejí

Vatikán zveřejnil čísla

19. 11. 2007  Milan Glaser 

Vatikán se rozhodl prolomit mlčení, když zpřístupnil a nechal v časopise italských jezuitů La Civilita Cattolica, jehož články vycházejí s výslovným schválením Svatého stolce, otisknout podrobné údaje o počtech kněží, kteří v letech 1964-2006 opustili kněžství a přesněji celibát, který je v římsko-katolické církvi jeho předpokladem.


Pozvání na seminář "Poznání, pokání, smíření a odpuštění"

13. 11. 2007  Roman Juriga 

Ve dnech 16.-17. listopadu se uskuteční seminář zaměřený na spolupráci některých pravoslavných duchovních s StB.


Ochrana přírody souvisí s rozvojem člověka

9. 11. 2007  Jiří Gračka

S příspěvkem na téma ochrany životního prostředí vystoupil před 62. valným shromážděním OSN zástupce Apoštolského stolce, arcibiskup Celestino Migliore. Ekologie není podle arcibiskupa možná bez péče o člověka a člověk nesmí být považován za hrozbu životnímu prostředí.

 

 

 


Láska k Bohu a k bližnímu je společná křesťanům i muslimům

8. 11. 2007  Jiří Gračka

Na otevřený dopis 138 muslimských představitelů reagovali členové Papežského institutu pro arabská a islámská studia. Vyjadřují v něm naději, že dialog církve s muslimy se bude i nadále rozvíjet, a oceňují některé postoje muslimských představitelů. 


Pravoslavná církev si připomněla oběti komunistického teroru

7. 11. 2007  (mig)

V souvislosti s dnem Památky obětí politických represí z dob komunismu v Rusku, který se konal 29. října v hlavním městě Ruska se k této ožehavé otázce vyslovil také Moskevský patriarchát. Pietnímu aktu a modlitbám za oběti v Moskevském regionu Južnoje Butovo předsedal patriarcha Alexij II. 

 

 

 

 


Podpora ERC iniciativám proti pochodu neonacistů pražskou židovskou čtvrtí

6. 11. 2007  Zuzana Dvořáková

Řídící výbor Ekumenické rady církví na svém zasedání 30.10.2007 jednoznačně schválil podporu iniciativám proti demonstraci neonacistů na výročí "Křišťálové noci". Zároveň vyjádřil politování nad skutečností, že soud povolil pochod neonacistů Prahou.


Zveřejněny výsledky průzkumu veřejného mínění mezi katolíky ohledně lustrací katolických kněží

5. 11. 2007  (mig) 

Největší polský katolický týdeník Niedziela přináší v č. 45 výsledky průzkumu, který na jeho žádost provedl Statistický úřad katolické církve v Polsku mezi katolíky.


Indonésie: Filosofie pomáhá v dialogu s muslimy

1. 11. 2007  (rc)

Profesor Franz Magnis-Suseno SJ, který učí filosofii na katolické universitě v Djakartě, vyjádřil názor, že filosofie může být prostředkem k boji proti islámskému fundamentalismu. Je nezbytné vtáhnout muslimy do filosofické debaty, protože oni pak vidí islám v jiném světle. 


Černí a černější

31. 10. 2007  Miroslav Hrodek 

Tento týden uvede Česká televize pořad s názvem Černí a černější o spolupráci duchovních se Státní Bezpečností v za komunistického režimu. Dokument ukazuje na konkrétních příbězích, jak i nevěřící lidé vystudovali s "požehnáním" StB teologickou fakultu a pak byli vysláni do Vatikánu jako kněží - agenti.


Skončil Mezinárodní festival dokumentárních filmů

29. 10. 2007 (mh) 

V neděli 28. října skončil v Jihlavě Mezinárodní festival dokumentárních filmů. Mezi oceněnými díly byl i dokument s názvem Pulec, králík a duch svatý o pravoslavném knězi Liboru Halíkovi.

 


Náboženská svoboda ve světě

25. 10. 2007  Daniel Raus 

Víra, že budoucnost patří sekularismu, se ukázala jako planá. V tomto ohledu Evropa vypadá podivně. Tady si lidé myslí, že Amerika je podivná, protože je náboženská. Ale z globálního pohledu jiných kontinentů je Amerika typická. Sekulární Evropa je naopak netypická. Sekularismus tedy asi není cestou do budoucnosti. Ale i v jeho případě záleží, co se pod tímto pojmem myslí. Tak jako existují různá náboženství, existují i různé druhy sekularismu. 

 


Návrh vyrovnání není definitivní a církev očekává další jednání

23. 10. 2007  Jiří Gračka

Podle předsedy České biskupské konference (ČBK), arcibiskupa Jana Graubnera, je návrh vyrovnání mezi církvemi a státem výsledkem jednání odborníků reprezentujících církve a náboženské společnosti. Komise církevních představitelů se na něm nepodílela a očekává další jednání. 


Vatikán po 700 letech zveřejní důkazy o nevině templářů

17. 10. 2007  Rostislav Matulík  

Ukončit jednou provždy záhady a spekulace obklopující Templářský řád se rozhodli podle deníku L´Osservatore Romano ve Vatikánu. Experti ze supertajného vatikánského archívu vydají 25. října knihu Processus contra Templarios, v němž představí veřejnosti klíčový dokument, utajovaný bezmála sedm století. 

 

 


Letošní Fórum 2000

16. 10. 2007  Daniel Raus, Jana Šustová

Jedenáctá pražská konference Fórum 2000 si vytyčila jako hlavní téma otázku svobody a odpovědnosti. Potřeba jednoho i druhého se týká samozřejmě nejenom politiky, diplomacie nebo podnikání, ale také náboženství. A - jak to konstatovala na Fóru přijatá Druhá pražská deklarace - v současnosti už nestačí jenom analyzovat problém a mluvit o naději, vzájemný dialog se totiž stal povinností. V několika debatách a panelech se sešla řada výrazných osobností z nábožensky různých prostředí, jako např. Vartan Gregorian, James Zogby, Azhar Hussain, Šlomo Avineri, Aaron Wolf nebo Tomáš Halík. 


V Praze bude zahájeno 70. zasedání ČBK

9. 10. 2007  Jiří Gračka

Na své 70. plenární zasedání se ve dnech 9.-10.10.2007 sjedou do Prahy biskupové českých a moravských diecézí. Dvoudennímu jednání v prostorách kapucínského kláštera na Loretě bude předcházet studijní den o revizi překladů bohoslužebných textů. Biskupové se také setkají s veřejností, a to především při bohoslužbě v úterý večer v Komunitním centru Matky Terezy na pražském Jižním Městě.

 

 


Socha papeže Jana Pavla II. ozdobí chrám sv. Mikuláše

Jaroměř si váží zesnulého papeže Jana Pavla II. a připravuje mu poctu

3. 10. 2007  (hyš, jh) 

Římskokatolický děkan Jerzy Stanislaw Zięba navrhl vytvořit figurální dřevěnou sochu bývalého papeže Jana Pavla II. v životní velikosti. V této souvislosti byl osloven jaroměřský akademický sochař Petr Novák. 

 

 

 


Oslavy 30-ti let existence Bratrstva Dvanácti apoštolů v Bruselu

2. 10. 2007  (pb, mgr)

Bratrstvo Dvanácti apoštolů je belgické katolické uskupení věřících praktikujících východní liturgický obřad ve francouzském jazyce v Bruselu, které oslavilo letos 30 let od svého vzniku. Oslavy se uskutečnily ve dnech 22. až 23. září 2007 ve společenstevním domě Bratrstva v Bruselu nazývaném biblicky "Kána" a v bruselském chrámu Vzkříšení. 


Zázračná pravoslavná ikona bude v Česku

21. 9. 2007 Petr Cekota 

Pravoslavná ikona Bohorodičky Obměkčení kamenných srdcí ("Semistrelnaja" - Sedmibolestná) bude uvítána na letišti v Praze v sobotu 22. 9. 2007 večer a poté přenesena do chrámu sv. Nikolaje v Praze - Bubenči. V dalších dnech bude putovat po různých městech v Česku a na Slovensku.

 

 

 

 


Za hanobení Ježíše následoval měsíční zákaz vydávání listu

20. 9. 2007  Robert Mikoláš, Milan Kopp  

Vláda Malajsie potrestala deník, který otiskl obrázky Ježíše, držícího cigaretu a plechovku piva.

 

 


Cesty víry a Křesťanský magazín v neděli 16.9.2007

14. 9. 2007  Petr Cekota 

Věznice v Uherském Hradišti, kde byly v padesátých a šedesátých letech vězněny oběti politických procesů, se stala letos v srpnu místem jedné bohoslužby. Více uvidíte v pořadu Jak se modlí muklové.


Bible v MP3

12. 9. 2007  Daniel Raus 

Nejvydávanější knihou na světě je křesťanská Bible - a zřejmě se to nezmění ani s nástupem další generace. Ta má totiž svoji vlastní verzi, jež je psána v jejím jazyce. Jaký je to jazyk, tím se zabývá pozoruhodný článek na internetových stránkách časopisu Newsweek. 

 

 

 

 

 


Švédsko nechce podporovat státy zakazující umělý potrat

7. 9. 2007  (MaS) 

Švédská vláda oznámila, že pozastaví ekonomickou pomoc Nikarague. Důvodem je to, že zákony Nikaragui zakazují potraty. 


Imám Tantawi chce chránit pravoslavné kostely na Kypru

16. 8. 2007  (MaS) 

Velký imám Egypta souhlasí s poskytnutím ochrany pravoslavným kostelům v turecké části Kypru. Egyptský nejvyšší islámský duchovní, Mohammed Sayed Tantawi to řekl Chrysostomovi II., pravoslavnému patriarchovi Nové Justiniány a celého Kypru. 

 

 

 

 

 


Turecká vláda zabránila setkání patriarchy Bartoloměje I. s kyperským arcibiskupem Chrysostomem II.

15. 8. 2007  (MaS) 

Už podruhé během čtyř posledních měsíců Ankara zrušila setkání arcibiskupa Řecké pravoslavné církve na Kypru, Chrysostoma II. a ekumenického patriarchy Konstantinopole, Bartoloměje I. To mělo probíhat od 17. do 21. srpna a mělo čistě náboženské důvody. Tentokrát svůj zásah představitelé ospravedlňují tvrzením, že by setkání mohlo mít politický dopad na nadcházející volby.

 

 

 


Kvůli zákonu o adopcích páry stejného pohlaví v Británii končí první z katolických adopčních agentur

13. 8. 2007  (MaS)

Jedna z největších a nejstarších britských římsko-katolických agentur zprostředkovávající adopce - Catholic Care ukončí adopční programy. Donutil jí k tomu zákon, který po adopčních agenturách vyžaduje, aby jako případné rodiče akceptovaly i páry stejného pohlaví. 


Kard. Etchegaray navštívil patriarchu Alexije II.

9. 7. 2007  (mig) 

Kard. Roger Etchegaray zahájil svou návštěvu Ruska a setkal se s moskevským patriarchou Alexijem II. Zmínil se také o možném setkání Benedikta XVI. s Alexijem II.

 

 

 

 


Guvernér Gudžárátu odmítl zákon zakazující mezináboženskou konverzi

8. 8. 2007  (MaS)

Guvernér Indické spolkové země Gudžárát odmítl dodatek zákona, který by zakazoval konverzi k jinému náboženství. 


Na luterské bohoslužbě byzantského ritu

6. 8. 2007  Karel Šimr 

Malé německé městečko Vohburg nad Dunajem zažilo nezvyklou bohoslužbu. Svíce, ikony, liturgové v pestrých oděvech sloužící čelem k oltáři... V prosté dřevěné modlitebně evangelicko-luterského sboru sv. Jana slavili evangelickou bohoslužbu byzantsko-slovanského ritu.

 


V Severním Irsku se nebude měnit zákon o potratech

2. 8. 2007  (MaS) 

Vláda Velké Británie nehodlá měnit potratový zákon v Severním Irsku a legislativu v této oblasti hodlá ponechat v kompetencích vlády Severního Irska. 


Náboženská obroda vyvolává ateistickou polemiku

27. 7. 2007  (rc)

Vedle návratu k náboženství, který je zřejmý nejen v islámu, ale i v křesťanství, narůstá také propagace ateismu. 


Severní Irsko proti liberalizaci potratů

26. 7. 2007  (MaS)

V současné době vzrůstá tlak na vládu Severního Irska, složenou z katolíků i protestantů, aby sjednotila své potratové zákony se zbytkem Spojeného Království. Členové parlamentu vyzývají k rozšíření zákona o plošném povolení potratů z roku 1967 i na území Severního Irska, kde je provedení potratu podmíněno souhlasem dvou lékařů, kteří potvrdí, že těhotenství by poškodilo fyzické nebo psychické zdraví ženy.


Skotští biskupové hájí "právo dětí na otce"

23. 7. 2007  (MaS)

Kardinál Keith O´Brien a arcibiskup Mario Conti vyzvali premiéra Velké Británie Gordona Browna, aby zrevidoval nový zákon, která snižuje roli otců. V dopise ze 13. července předseda a místopředseda Skotské konference katolických biskupů upozorňují, že nový návrh zákona o lidských tkáních a embryologii se pokouší přepsat tradiční pojetí rodičovství a rodiny. 


Rusko: Křty muslimů převažují nad konverzemi k islámu

19. 7. 2007  (nt)

Počet etnických muslimů v Rusku, kteří přijali křesťanství, přesahuje už dva miliony, zatímco počet pravoslavných, kteří konvertovali k islámu, je pouze 2,5 tisíce.


Mezi polskými biskupy jsou údajně spolupracovníci tajné policie

17. 7. 2007  (rs)

Asi desetina současných polských biskupů spolupracovala s komunistickou státní bezpečností. K tomuto závěru dospěla církevní komise historiků v práci, jejíž výsledky představil novinářům polský arcibiskup Slawoj Leszek Glódź. 

 

 

 

 


Vychází nová přednáška kardinála Špidlíka

16. 7. 2007  Richard Vocel

Nakladatelství Refugium vydává v těchto dnech rozšířenou verzi přednášky kardinála Tomáše Špidlíka s názvem "Duchovní jednota nové Evropy", která se setkala na Masarykově univerzitě v Brně v květnu 2007 s mimořádným ohlasem posluchačů. 

 

 

 


Sidney Griffith: Papežova řezenská řeč pomohla dialogu

13. 7. 2007  (gt) 

Washingtonský teolog, staroorientalista a expert na mezináboženský dialog prof. Sidney Griffith řekl v rozhovoru pro agenturu Kathpress, že papežova řezenská přednáška z 12. září 2006, bouřlivě kritizovaná ze strany muslimů, měla pozitivní vliv na dialog mezi katolíky a muslimy. Zahájila v podstatě novou kapitolu tohoto dialogu, protože dnes se ke slovu hlásí mnohem více muslimských učenců. 


Rumuský patriarcha Teoctist navštíví Českou republiku

12. 7. 2007  (mh)

Ve dnech 12.-15. července navštíví Českou republiku nejvyšší představitel Rumunské pravoslavné církve, patriarcha Teoctist. Jedním z hlavních bodů jeho návštěvy bude vysvěcení základního kamene chrámu sv. mučedníka Valentina.

 

 

 

 


Zveřejněno Motu proprio o římské liturgii před reformou. Jaké změny přináší?

11. 7. 2007  (job)

Benedikt XVI. vydal Motu proprio Summorum pontificum, v němž stanovuje nové normy pro užívání latinského misálu z doby před poslední liturgickou reformou (tridentská liturgie).

 

 

 

 


Za 25 let bude africká církev početnější než evropská

2. 7. 2007  (job) 

Počet katolíků v Africe stále roste. Za posledních sto let jich přibylo šestasedmdesátkrát. 


George Bush vetoval zákon o výzkumu embryonálních kmenových buněk

29. 6. 2007   (MaS) 

"Lidské embrya a plody, jako žijící členové lidstva, nejsou syrovým materiálem k výzkumu nebo surovina k nákupu a prodeji", říká prezidentské nařízení.

 

 

 

 

 


Jak se vyrovnat s vinou?

22. 6. 2007  (ham) 

Dne 21. června odvysílala Česká televize pořad Služebníci a Slouhové, který se zabýval tím, jak se katolická, evangelická a husitská církev (ne)vyrovnaly se svou předlistopadovou minulostí a se spolupracovníky StB ve svých řadách. 

 


Vatikán bude ekologický

Papež Benedikt XVI. dal zelenou využívání solární energie

19. 6. 2007  (lk) 

Několik budov ve Vatikánu bude už brzy pokrývat téměř veškerou svou spotřebu elektřiny energií získanou ze slunce. Impulz k tomu, aby se na střeše vatikánského paláce objevily solární panely, dal sám papež Benedikt XVI.


Na jihu Moravy jsou v módě nové kostely

14. 6. 2007  Hana Černohorská 

Zdá se, že novostavby kostelů a kaplí se na jihu Moravy staly módním trendem. Po politickém převratu v listopadu 1989 se tady se sakrálními stavbami všeho druhu roztrhl pytel. Na území Jihomoravského kraje přibylo jedenáct kostelů a sedmadvacet kaplí. Několik dalších se jich v současné době staví. 


Výzva Benedikta XVI. k představitelům G-8

8. 6. 2007  (mig) 

Rád bych nyní adresoval novou výzvu čelním představitelům G-8 shromážděným v Heiligendamm, aby nesešlo ze slibu podstatného navýšení rozvojové pomoci těm nejpotřebnějším populacím, zejména na Africkém kontinentu.  

 


Radio Jerevan o povinné četbě v Polsku

7. 6. 2007  (rc) 

Některé české deníky přinesly zprávu, podle níž polský ministr školství zakázal studentům číst některá díla světové literatury. Skutečnost je však jiná 


Amnesty International začíná ztrácet podporu

4. 6. 2007  (rc) 

Po rozhodnutí AI podpořit dekriminalizaci potratů začíná řada individuálních i skupinových členů uvažovat o rozchodu s touto organizací. Rozladěna je i řada zaměstnanců a podporovatelů. Objevují se i úvahy, že bude třeba založit jinou organizaci pro lidská práva.


Moskevský arcibiskup blahopřeje ke sjednocení pravoslavných církví

31. 5. 2007  Jiří Gračka

Ke sjednocení, kterého po 80 letech rozkolu dosáhla ruská pravoslavná církev, zaslal své blahopřání i moskevský katolický arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Mj. píše: "Překonávání rozdělení mezi křesťany je vždy vítězstvím lásky, která všechno přemůže…"

 

 

 

 

 


Představitelé Bulharska a Makedonie navštívili Benedikta XVI.

28. 5. 2007  (mig) 

Svatý Otec v promluvě k delegaci státních a církevních představitelů Bulharska vyzdvihl svaté Cyrila a Metoděje jako "přímluvce a ochránce všech katolíků Evropy" a řekl, že "je třeba zachovat odkaz víry a hodnot starého kontinentu beze změny, tak jak nám jej předali, a společně budovat pokoj a mír pro všechny".

 

 

 

 


Arcibiskup Kryštof reagoval na obvinění ze spolupráce s StB

25. 5. 2007  (hr)

Pravoslavný arcibiskup Kryštof se na tiskové konferenci ohradil proti obviněním, že za minulého režimu spolupracoval s StB. 

 

 

 

 

 


Latinský obřad je poklad, který by neměl ležet ladem

22. 5. 2007  (job) 

"Svatý otec má v úmyslu rozšířit na celou latinskou církev možnost sloužit Mši svatou a svátosti podle liturgických knih schválených bl. Janem XXIII. v roce 1962." Kardinál Dario Castrillon Hoyos, který předsedá vatikánské Komisi Ecclesia Dei, o tom referoval ve středu 16. května na Konferenci latinskoamerických biskupů v Aparecidě. 


Rodinný den v Římě

17. 5. 2007  (rc) 

Přes milion lidí se zúčastnilo shromáždění Piu Familia (Více rodiny), jež zorganizovalo 450 organizací, aby zdůraznilo hodnotu rodiny jako svazku muže a ženy otevřeného rodině. 


Podněty z Národního fóra mládeže zveřejněny

16. 5. 2007  Vít Zatloukal

V neděli 13.5.2007 skončilo v Táboře Národní fórum mládeže pořádané Sekcí pro mládež ČBK. V závěrečném dokumentu delegáti fóra z celé republiky zhodnotili současnou situaci mladých lidí v katolické církvi, označili aktuální problémy při pastoraci mládeže a pokusili se navrhnout jejich řešení.


Kardinál Špidlík navštíví Českou republiku

15. 5. 2007  Miroslav Hrodek 

Ve dnech 17.-20. května navštíví Českou republiku kardinál Tomáš Špidlík SJ, uznávaný odborník na křesťanskou spiritualitu Východu. V rámci návštěvy přednese přednášku na brněnské Masarykově univerzitě.

 

 

 


Výtvarná soutěž pro děti "Podepiš se cyrilicí"

9. 5. 2007  Richard Vocel 

V současné době probíhá soutěž, ve které mají děti za úkol výtvarně zpracovat text v cyrilici.  

 


Církevní tajemství

9. 5. 2007  Luboš Palata 

Polský premiér Jaroslaw Kaczynski chce v případě zamítnutí lustračního zákona otevřít všechny archivy bývalé Státní bezpečnosti s výjimkou těch, které se týkají církevních představitelů. 


Rostropovič: víra je základní otázkou mého života

4. 5. 2007  (job) 

V sobotu 29. dubna se svět loučil se slavným violoncelistou, Mstislavem Rostropovičem. Pohřební obřady probíhaly v moskevském chrámu Krista Spasitele, na jehož obnově se Rostropovič osobně podílel, poté, co Jelcin rozhodl rekonstruovat chrám stržený za Stalina.

 

 

 


Oproti roku 1950 u nás ubylo pět milionů věřících

2. 5. 2007  Tereza Burianová 

Zatímco v roce 1950 se k některé z církví hlásilo 8 milionů a 300 tisíc lidí, při sčítání v roce 2001 stejný údaj uvedly již jen 3 miliony a tři sta tisíc občanů.


Papežská rada Justitia et Pax pořádá seminář o klimatických změnách

1. 5. 2007  (mig) 

Ocenění a uznání vyjádřil Benedikt XVI. v telegramu podepsaném státním sekretářem kard. Bertonem účastníkům semináře o klimatických změnách a pokroku, pořádaného Papežskou radou Justitia et Pax v těchto dnech v Římě. 


Iráčtí křesťané žádají Vatikán o pomoc

30. 4. 2007  (job) 

Iráčtí křesťané se obrátili na Svatý stolec s prosbou o zastání na fóru mezinárodního společenství. "Najděte nějaký způsob, jak nás zachránit. Církev v celém Iráku je ve velkém nebezpečí. Prosíme Vatikán, aby byl naším hlasem před celým světem." 


Britští biskupové oceňují novou léčbu za použití dospělých kmenových buněk

27. 4. 2007  Jiří Gračka 

Katoličtí bioetikové vítají nejnovější objev v léčbě srdečních chorob za použití dospělých kmenových buněk odebraných z kostní dřeně, ze kterých se londýnských vědcům povedlo vypěstovat srdeční tkáň. 


Belgická vládní strana chce zajistit ve všech nemocnicích možnost eutanázie

27. 4. 2007  (mig) 

Vládnoucí strana Belgie, Flámští liberální demokraté, ohlásila, že vláda musí monitorovat všechny zdravotnické instituce financované státem, zda nabízejí svým pacientům usmrcovací "službu". 

 


Chtěla jsem ukázat i naše slabosti

25. 4. 2007  (rm) 

Dne 16. dubna 2007 byl na webu Ministerstva vnitra uveřejněn kompletní svazek, který vedla bývalá Státní bezpečnost na Marii Rút Křížkovou. Stalo se tak na její žádost. 


Apoštolský nuncius v Izareli se nakonec zúčastní památky Dne mučedníků v Yad Vashem

17. 4. 2007  (mig) 

Apoštolský nuncius v Izraeli Mons. Antonio Franco sdělil, že se zúčastní výroční památky Dne mučedníků v muzeu Yad Vashem, protože obdržel dopis od ředitele muzea, který slíbil, že "přehodnotí způsob jakým je prezentován papež Pius XII.".  


Nezpochybnitelné důkazy o protinacistickém postoji Pia XII. nalezeny v archivech Stasi

17. 4. 2007  (mig) 

V souvislosti s postavou Pia XII. stojí za zmínku nedávný objev nových dokumentů, které dosvědčují, kým ve skutečnosti byl tento papež pro nacistickou vládu Německa. Jde o obsáhlé složky, které vedla nacistická tajná policie na Pia XII. jako na svého nejvážnějšího nepřítele, jak je většinou Pius XII. v nacistických hlášeních nazýván.

 

 

 

 


Benedikt XVI. děkoval Bohu za 80 let života

16. 4. 2007  (mig) 

Kolem 50 tisíc lidí přišlo v neděli před 10 hodinou dopoledne na svatopetrské náměstí, aby se zde účastnilo mše svaté, kterou slavil Benedikt XVI. spolu s 60 kardinály, mnoha biskupy a kněžími římské diecéze u příležitosti zakončení Velikonočního oktávu, ale také jako díkůvzdání vzhledem k pondělním 80. narozeninám Svatého otce.


Polští biskupové vydali list kněžím k Zelenému čtvrtku

12. 4. 2007  (job) 

Polští biskupové vydali na Zelený čtvrtek List kněžím. Dotýkají se v něm problému lustrací v polské společnosti, ve kterých jde tamní církev v první linii. "Církev se nebojí pravdy ani když je to pravda těžká, ostudná a cesta k ní je velmi bolestná. Hluboce věříme, že pravda osvobozuje, protože osvobozující pravdou je Ježíš Kristus sám." 


Letošní Velikonoce oslaví katolíci spolu s pravoslavnými

6. 4. 2007  Jiří Gračka 

Datum velikonočních svátků se většinou v katolickém a pravoslavném kalendáři rozchází. Letos však budou obě církve slavit slavnost Zmrtvýchvstání Páně společně, v neděli 8.4.


Pro 100 000 katolíků bude v Kataru postaven kostel

5. 4. 2007  (mig) 

V hlavním města Kataru, Doha, se buduje první katolický kostel, jehož stavba by měla být dokončena letos na podzim. Bude to první kostel v Kataru od 7. století. 


Dalajáma o evropských kořenech a Benediktu XVI.

4. 4. 2007  (mig) 

Stále více osob v Evropě a Americe se chce stát buddhisty. Bylo by lépe, kdyby každá osoba sledovala své vlastní tradice. Vy na Západě máte židovsko-křesťanskou minulost, je tedy pro vás lépe zůstat ve spojení s vašimi kořeny.

 

 

 

 

 


Beatifikační proces Jana Pavla II. zakončen na diecézní úrovni

3. 4. 2007  (job) 

„Santo subito!“ – Svatý ihned – volání, které doprovázelo před dvěma léty pohřeb Jana Pavla II., dostalo ozvěnu dnes v Lateránské bazilice.„Ego Slawomir Oder iuro et promitto me fideliter executurum...“ Latinsky přednesenou formulí postulátor beatifikačního procesu, mons. Slawomir Oder, ohlásil převedení dokumentů o životě, ctnostech a zázracích Jana Pavla II. na Kongregaci pro svatořečení. 

 

 

 


Diecézní setkání mládeže 2007 v Brně

27. 3. 2007  Martina Jandlová

Diecézní setkání mládeže brněnské diecéze s biskupem Vojtěchem Cikrlem proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v sobotu 31. března. 

 


Maďarští biskupové navrhují vytvoření kněžských komunit

16. 3. 2007  (job) 

Pastoraci by v Maďarsku měly zajišťovat skupiny dvou až tří kněží žijící na jediné faře, odkud by dojížděli do blízkého okolí. Navrhli to maďarští biskupové na včera zakončeném plenárním zasedání. Vede je k tomu jak nedostatek kněží, tak jejich osamocenost zvláště na venkovských farnostech.


Kard. Dziwisz míní, že Benedikt XVI. by mohl přeskočit beatifikaci  
a Jana Pavla II. rovnou kanonizovat

15. 3. 2007  (job) 

2. dubna bude oficiálně uzavřena diecézní fáze beatifikačního procesu Jana Pavla II. Informoval o tom kard. Camillo Ruini. Slavnostní obřad proběhne toho dne v poledne v Bazilice sv. Jana na Lateránu, tedy na stejném místě, kde byl proces 28. června 2005 oficiálně zahájen. 

 

 


Stát i církev jako správce katedrály Svatého Víta

13. 3. 2007  cro

Stát i církev jako správce katedrály Svatého Víta. S touto variantou přišli po dopoledním jednání zástupci Kanceláře prezidenta a Metropolitní kapituly. 


Slavné chrámy v Evropě patří hlavně církvím

13. 3. 2007  Magdalena Sodomková 

Komu patří krakovská katedrála? Ta otázka Poláky rozesměje. "Komu by měla patřit? Přece římskokatolické církvi! Stejně tak jako všechny další kostely v Polsku," říká Izabela Okręglická z krakovského informačního centra.Ne všude v Evropě je však odpověď na tuto otázku tak jednoduchá jako v katolickém Polsku.


Cyrilometodějská teologická fakulta si připomene výročí Prvního velehradského unijního kongresu

12. 3. 2007  Kateřina Rózsová 

Katedra pastorální a spirituální teologie připravila dva pracovní semináře, při příležitosti příprav stého výročí Prvního velehradského unijního kongresu (1907). V prostorách Cyrilometodějské teologické fakulty (CMTF UP) v Olomouci proběhnou ve dnech 12.-13.3. a 19.-20.3.2007.


V Moskvě probíhá lidový sněm pravoslavné církve

9. 3. 2007  (mig) 

Bohatství a bída Ruska jsou hlavním tématem XI. světového ruského lidového sněmu, který probíhá v Moskvě. Představitelé duchovenstva, světa politiky, podnikání i kulturní činitelé se pokoušejí nalézt řešení v takových oblastech, jako je spravedlivé rozdělování dober, sociální odpovědnost lidí z podnikatelské sféry, dobročinnost. 


Polský kněz odhaluje agenty v církvi

7. 3. 2007  Maciej Ruczaj

Nejočekávanější polská kniha tohoto roku je na světě. Publikace kněze Tadeusze Isakiewicze-Zaleského mapuje vztahy mezi katolickou církví a komunistickou Státní bezpečností na příkladu krakovské arcidiecéze.Kniha se opírá o archivy Institutu národní paměti (IPN) a ukazuje osudy 130 duchovních, kteří přišli do styku s StB. Devětatřicet z nich bylo registrovaných jako tajní spolupracovníci, zbytek nátlaku státních orgánů odolal. 


Slovenský arcibiskup otočil, s StB se scházel

7. 3. 2007  adb 

Slovenský arcibiskup Ján Sokol dosud tvrdošíjně odmítal veškerá obvinění, která se týkala jeho kontaktů s agenty StB. Nyní ale poprvé připustil, že se s nimi setkával. 


Ježíšův hrob je jen obchodním trikem

2. 3. 2007  Jiří Gračka 

Přední katoličtí i izraelští vědci a instituce reagují na dokument Jamese Camerona "Ztracený Ježíšův hrob", který představuje hrob objevený před lety v Jeruzalémě jako "Ježíšovu rodinnou hrobku."


Arcibiskup odmítá, že za komunismu donášel StB

27. 2. 2007  anv 

Strašidlo kolaborace katolické církve s tajnou policií sužuje po nedávné aféře polského kardinála i Slovensko. Minulý týden zveřejnil deník SME nové důkazy o spolupráci slovenského arcibiskupa Jána Sokola s komunistickým režimem. Ten ale veškerá obvinění z vědomého donášení agentům StB popírá.


Vznesení námitky svědomí je povinností

22. 2. 2007  (mig) 

Jaký je vztah mezi mravním svědomím a právem na život? Je možné odvolávat se legálně na námitku svědomí v souvislosti s úkony, které toto právo pošlapávají? Jaká je vnímavost státních zákonů a mezinárodních úmluv vzhledem k problematice bioetiky? To jsou některé ze zásadních otázek, nad nimiž se budou zamýšlet účastníci sympozia na téma Křesťanské svědomí a právo na život, kterého se účastní vědci, vysokoškolští pedagogové a odborníci na etiku z celého světa.  


Svatý Vít opět patří státu

20. 2. 2007  Petr Kučera 

Nejvyšší soud zrušil rozsudky soudů nižších instancí, které katedrálu přiřkly církvi

 

 

 

 

 


Otázka rodiny nesmí podléhat proměnlivým ideologiím

19. 2. 2007  (job) 

Před relativizací instituce manželství a legalizací homosexuálních svazků varují francouzští křesťané, muslimové a židé. Společná deklarace inspirovaná předvolebními debatami byla zveřejněna v Lyonu. 


Evropská unie tlačí na Nikaraguu

19. 2. 2007  (rc)

Představitelé EU zvyšují tlak na Nikaraguu, aby změnila svůj zákon, zakazující umělé přerušení těhotenství. 

 

 


Slovenská biskupská konference zřídila Radu pro Interpretaci dějin církve

15. 2. 2007  (job) 

V Prešově skončilo plenární zasedání Slovenské biskupské konference. Biskupové jednali mimo jiné o zřízení Rady pro Interpretaci dějin církve, o návštěvě ad limina Apostolorum a o nových dokumentech o údajné spolupráci arcibiskupa Jána Sokola s StB.

 


Svátek sv. Cyrila a Metoděje pomáhá v hledání "společné řeči"

14. 2. 2007  (ej) 

"Dva slovanští bratři nám připomínají Kristovu výzvu o pravdě, která nás osvobodí. Tato slova jsou neobyčejně důležitá v kontextu nové evangelizace Evropy", uvedl mluvčí ruské biskupské konference Viktor Kruľ. 

 

 

 

 

 

 

 


Maďarské archívy musejí zveřejňovat informace o komunistické minulosti duchovních

13. 2. 2007  G. M. Papucsek

Maďarské archívy musejí zveřejňovat informace o komunistické minulosti duchovních. Ti jsou totiž, stejně jako politici, veřejní činitelé a lidé proto mají právo o jejich spolupráci s minulým režimem vědět. Rozhodl o tom soud v Budapešti. 


Deus caritas est nejprodávanějším dokumentem poslední doby

12. 2. 2007  Jiří Gračka

První encyklika papeže Benedikta XVI. "Deus caritas est" (2005) je jedním z nejprodávanějších papežských dokumentů.

 

 

 

 


Apoštolský stolec nepodepíše konvenci o postižených lidech

8. 2. 2007  Jiří Gračka 

Arcibiskup Celestino Migliore, stálý pozorovatel Apoštolského stolce u OSN, vystoupil proti Konvenci o právech osob s postižením, kterou Valné shromáždění OSN schválilo 13.12.2006 a členské státy ji podepíší 30.3.2007.


Kardinál Vlk chce lustrovat kněze

Ministerští a církevní historici si "posvítí" na spolupráci církevních hodnostářů s StB

2. 2. 2007  Jiří Reichl 

V katolické církvi působí i nadále desítky hodnostářů, kteří byli vedeni jako spolupracovníci komunistické tajné bezpečnosti. Kardinál Miloslav Vlk proto přichází s projektem Otevřená minulost. Navrhl zřídit komisi, která by měla zjistit, kteří kněží a proč na spolupráci s StB přistupovali.


Katolické útulky v Británii musí vydávat děti homosexuálům

1. 2. 2007  (RaVat)

Navzdory protestům představitelů katolické církve budou katolické ústavy ve Velké Británii nuceni vydávat děti k adopci i homosexuálním párům. Určuje to nový zákon o rovnoprávnosti (tzv. "Equality Act").


Prohlášení ČBK k případům spolupráce se Státní bezpečností

29. 1. 2007  Martin Horálek

Víme, že materiály StB, třeba jen částečně dostupné, ukazují, že někteří kněží s StB opravdu spolupracovali. Pokud je takové jednání řádně prokázané, je to odsouzeníhodné, zvláště pokud tak učinili kvůli své kariéře či hmotnému zisku, a pokud tím někomu ublížili. Pokud byl kněz donucen ke spolupráci pro své nedostatky či ze slabosti, je to politováníhodné. Pokud souhlasil se spoluprací vlivem dlouhodobého nátlaku, ze strachu, kvůli vydírání, zaslouží si soucit.

 


Rezignace dalšího polského kněze

29. 1. 2007  (jar)

V Polsku rezignoval další polský kněz kvůli spolupráci s polskou Státní bezpečností. Krakovský kardinál Stanislaw Dziwisz přijal rezignaci P. Mieczyslawa Lukaszczyka, který působil jako farář v Novém Targu. V krakovské diecézi je to druhý případ podobného odstoupení z funkce. 


Ekumenizmus je dlouhá cesta vzhůru, jako každá cesta pokání

Benedikt XVI. na generální audienci v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů

26. 1. 2007  Milan Glaser 

Zkušenost posledních desetiletí po 2.vatikánském koncilu dokazuje, že hledání jednoty mezi křesťany se uskutečňuje na nejrůznějších stupních a za nesčetných okolností: ve farnostech, v nemocnicích, při kontaktech s lidmi, při spolupráci místních společenství v různých částech světa, a zejména v regionech, kde gesto dobré vůle ve vztahu k bratru vyžaduje velké úsilí i očištění paměti.


Proč ženy křesťanského Západu konvertují k islámu?

22. 1. 2007  (rc)

V posledních měsících vyšlo několik článků a studií, které zkoumají, proč v západní Evropě a severní Americe právě ženy častěji konvertují k islámu.Kniha Karin Van Nieuwkerkové "Ženy, jež přijaly islám" přináší několik rozhovorů se ženami západního světa, které se staly muslimkami. Jejich hlavním motivem je zklamání z křesťanství.


Veřejná diskuse v Polsku o církvi

19. 1. 2007  Alexandr Tolčinský 

Nedávná rezignace varšavského arcibiskupa Wielguse, který byl donucen náhle odstoupit ze svého místa, když vyšlo najevo, že kdysi spolupracoval s komunistickou tajnou policií, vyvolala v Polsku vážné úvahy o potřeba lustrací v katolické církvi. Tématem se zabývá i připravovaná kniha vzpomínek kdysi pronásledovaného kněze. 


Na Petrově zahájí provoz prodejna klášterních produktů Benedictus

17. 1. 2007  Martina Jandlová

Ojedinělý specializovaný obchod klášterních produktů, mešních vín a klášterních piv v České republice s názvem Benedictus (požehnaný) bude otevřen v Brně ve spodním traktu budovy Petrov 1.


Polští biskupové chtějí znát celou pravdu

16. 1. 2007  (jar) 

Polští biskupové se 12. ledna na svém mimořádném zasedání zabývali současnou situací polské církve. Již v průběhu jednání mluvčí Polské biskupské konference Józef Kloch přiznal, že hlavním tématem debat je otázka, jak systémově řešit otázky spojené s materiály polských tajných služeb, které se týkají katolických duchovních.

 

 

 


POLSKO: Soud nad arcibiskupem

16. 1. 2007  Maria Popielewiczová, Sławomir Jagodziński 

Arcibiskup byl horlivým knězem, a že za jeho horlivost se mu dostávalo pohany. Dnes byl nad arcibiskupem Wielgusem vykonán soud. Co to bylo za soud? Na základě kusů papírů, třikrát kolujících dokumentů - zdůraznil kardinál Josef Glemp. 


Evropský soud vyhověl tureckým křesťanům

15. 1. 2007  (jar) 

Křesťané žijící v Turecku přijali s radostí rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, že vláda v Ankaře musí vrátit majetek Pravoslavné nadaci.Ekumenického patriarchátu Kostantinopole nebo zaplatit odškodnění.


Kardinál Lozano Barragán k novému zdroji kmenových buněk

11. 1. 2007  Jiří Gračka 

V reakci na zprávu, že se americkým vědcům podařilo objevit nový zdroj kmenových buněk, které je podle nich možné získávat i z plodové vody, kardinál Javier Lozano Barragán řekl, že užívání kmenových buněk z plodové vody není eticky problematické, pokud tím nebude ohrožen život matky či dítěte.

 

 

 

 


Prohlášení Polské biskupské konference k rezignaci arcibiskupa Wielguse

10. 1. 2007  Jiří Gračka

Církev v Polsku dnes potřebuje pokorně a v pravdě pohlédnout na svou minulost, přítomnost i budoucnost. 


7. května 2007 dojde ke kanonickému sjednocení 
ruské domácí a zahraniční pravoslavné církve

9. 1. 2007  (job) 

Smíření mezi ruskou domácí a zahraniční pravoslavnou církví už má konkrétní datum. Po dvou letech práce společné komise obou frakcí ruského pravoslaví má nastat sjednocení po rozdělení, které trvalo od doby bolševické revoluce. 


Marie Rút Křížková do Ostravy neodjela

9. 1. 2007  (red) 

Katolická aktivistka Marie Rút Křížková odmítla silvestrovské setkání s pracovníky ostravsko-opavského biskupství. Stalo se tak poté, co fyzicky obdržela dopis, kterým se na ni obrátili v souvislosti se zveřejněním dokumentů týkajících se údajné spolupráce biskupa Františka Václava Lobkowicze s StB. "Z několika reakcí v přílohách čiší zloba a podezírání, které odmítám."

 

 

 


Varšavský arcibiskup podal demisi

8. 1. 2007  (mig)

Jeho Excelence Mons. Stanisław Wielgus, metropolitní arcibiskup Varšavy v den, kdy měla v katedrále proběhnout slavnostní inaugurace jeho pastorační služby ve Varšavské církvi, podal Jeho Svatosti Benediktu XVI. demisi a zřekl se svého úřadu podle kánonu 400 § 2 Kodexu kanonického práva.

 

 

 


Lustrace otřásají Polskem

8. 1. 2007  Martin Ehl 

Minulost "spolehlivého a aktivního" agenta dostihla otce Wielguse krátce předtím, než měl být oficiálně jmenován varšavským arcibiskupem. To, o čem se od podzimu jen spekulovalo, vypuklo včera v polských médiích naplno.Týdeník Gazeta Polska na svých internetových stránkách otiskl všech 68 stran Wielgusova svazku, ostatní média z něj přinesla výňatky a dvě komise historiků akta zkoumala a tvrdí: Byl to agent.


Gesto solidarity místo silvestrovských petard

5. 1. 2007  (job) 

Neapol, město pyrotechniky udělalo ze silvestrovských petard gesto solidarity. Zdejší obyvatelé věnovali ušetřené peníze na zakoupení ohňostrojů na podporu opuštěných dětí. 


Rocková kapela na půlnoční mši

4. 1. 2007  Přemysl Šrámek

Rocková kapela v katolickém kostele o Štědrovečerní půlnoci? Pro někoho možná nepředstavitelná věc, ale pro obyvatele Lanškrouna na Orlickoústecku tradice. Farář Zbigniew Czendlik totiž do tamního kostela zve rockové hudebníky o vánocích pravidelně.

 

 


Zahájeno šetření Církevní historické komise o sledování církve StB

3. 1. 2007  (job)

Církevní historická komise dnes zahájila práce v polském Institutu národní paměti. Zabývat se bude sledováním církve ze strany Státní bezpečnosti v 80. letech minulého století. 


Lustrace tvrdě zasáhly polskou církev

3. 1. 2007  Martin Ehl 

Jako červená nit se letoším děním v Polsku táhne téma lustrací a zveřejňování jmen či pouhých podezřelých ze spolupráce s komunistickou státní bezpečností. Tento týden obvinění zamířilo zatím nejvýš a na velice citlivé místo polské společnosti: z toho, že byl agentem státní bezpečnosti, byl obviněn biskup Stanislaw Wielgus.

 

 

 


Církve se zbavují svého majetku

2. 1. 2007  Kateřina Volná

Kostely, kaple či fary jsou na prodej. Spíš než slova kněze nebo útočiště pro zbožné rozjímání v modlitbách hledají zájemci o kostely a fary levnou a přitom extravagantní chalupu k rekreaci nebo areál k podnikání. Duchovní prostor far začal přitahovat umělecké duše: v jedné barokní faře na Táborsku se zabydlel malíř Kristián Kodet, hudební skladatel Miloš Bok zase skládá oratoria na faře v Močildleci, kde žije už čtrnáct let. 


 

Nejnovější zprávy najdete zde.
Některé další zprávy můžete najít též v rubrice Ekumenismus 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci